Basın Açıklamaları
Basın Açıklamaları
DR.ERSİN ASLAN’A YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ!

Eklenme Tarihi:08-04-2020
DR.ERSİN ASLAN’A YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ!


26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 2011

Eklenme Tarihi:26-10-2011
1997 tarihinde kurulan derneğimiz (HAYAD), bu güne kadar insan haklarının önemli bir uzantısı olan hasta haklarının ülkemizde sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.


26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 2010

Eklenme Tarihi:26-10-2010
Sağlık hizmet sunucuları; sağlık hizmetini verirken hastanın bedensel ve ruhsal bütünlüğünü, saygınlığını korunmayı, hastanın aktif katılımını sağlamayı, hastanın adil, eşit ulaşılabilir bir sağlık hizmeti alabilmesini hedeflemeli, hizmet sunulurken de hasta haklarını gözetmelidirler.


SAĞLIK BİR HAKTIR.

Eklenme Tarihi:26.10.2009
Günümüzde sağlık hizmetleri yoksul halkın talebini karşılamaktan uzaktır. Sadece parası olanın satın alabileceği ticari bir ürün haline dönmüştür..


Prof.Dr.Türkan Saylan

Eklenme Tarihi:18-05-2009
Prof.Dr.Türkan Saylan hasta haklarına inan bir hekimdi. 2001 yılında Cüzam hastalığıyla mücadelesi nedeniyle HAYAD’dan plaket alan Saylan ‘hasta ve yakınlarıyla iletişimin öneminin bilincinde olarak çalışma yaptıklarını’ dile getir


26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 2008

Eklenme Tarihi:26-10-2008
Kamunun asli görevlerinden birisi olan sağlık hizmetleri alanına yeterli kaynak ve olanak ayrılmaması, gelir dağılımındaki eşitsizlik, halkın sağlık hizmetine ulaşımındaki engellerden biri olmaya devam etmektedir.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Eklenme Tarihi:19-04-2005
Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile getirilen bazı kısıtlamalar hasta haklarını ihlal etmektedir Sağlık bireysel bir hak ve toplumsal bir kazanımdır.


SAĞLIKTA REFORMU KINIYORUZ!

Eklenme Tarihi:23-03-2005
Hükümet sağlıkta reform yapıyorum diyor ama bu reform altında ezilen halkımız oluyor. SSK hastanelerinin devri ile hizmete ulaşmada iyileşme gerçekleşti mi? Sağlık hizmetindeki adaletsiz dağılım ortadan kalktı mı?


26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 2005

Eklenme Tarihi:26.10.2005
Sağlıklı olmak ve sağlıklı kalmak her insanın doğuştan gelen vazgeçilemez, ertelenemez ve devredilemez haklarındandır.


KOLERA BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR. KAMUSAL BİLİNÇLE ÇÖZÜLÜR

Eklenme Tarihi:09-09-2005
Yaklaşık 2 ay önce Ankara’da başlayan kolera salgını devam ediyor. Yüzlerce insanımızı etkileyen bu sorunun muhatapları ısrarla inkar ve örtbas etme çabası içerisinde.


26 Ekim Hasta Hakları Günü 2004

Eklenme Tarihi:26-10-2004
Hasta hakları ihlalleri sadece kötü hekimlik uygulamaları değildir. Gelişme çağında süt içemeyen, et yiyemeyen çocuklardan, her sene basit bir bardak tuzlu-şekerli sudan mahrum bırakılarak ishalden ölen on binlerce bebekten başlıyor,


Hekimleri ve sağlıkçıları “YİNE” destekliyoruz!..

Eklenme Tarihi:11-03-2004
Biz hastalar ve hasta yakınları 5 Kasım ve 24 Aralık’ta; “‘Sağlık Hakkı’mızı istiyoruz.


SAĞLIK YARDIMI TEBLİĞİ HİZMETE ULAŞMA VE YARARLANMA HAKKINI İHLÂL EDİYOR

Eklenme Tarihi:03-04-2004
Sağlık hakkı temel insan haklarının başında yer alan “yaşama hakkı”na gerçek anlamını veren bir haktır. Başka bir deyişle, yaşama hakkı ancak sağlıklı yaşamak söz konusu ise vardır.


HEKİMLERİ VE SAĞLIKÇILARI DESTEKLİYORUZ

Eklenme Tarihi:03-11-2003
Biz hastalar ve hasta yakınları “Sağlık Hakkı”mızı istiyoruz. Sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğu, hastalar ve hasta yakınlarının da sağlık ekibinin üyesi olduğunu şimdiye kadar hep savunduk, şimdi de savunuyoruz.


Wernicke-Korsakoff Sendromu

Eklenme Tarihi:14-08-2004
Bilindiği üzere Türkiye’de bilirkişilik hizmetleri, yoğun olarak Adli Tıp Kurumu tarafından verilmektedir. ATK içinde son dönemde yaşanan sorunlar nedeniyle;


HASTAYIM AMA İNSANIM, BENİM DE HAKLARIM VAR!

Eklenme Tarihi:26-10-2003
Sadece hastalığımı tedavi eden değil, sağlığımı da koruyan basamaklı ve ulaşılabilir, eşit, nitelikli, etkin ve tek çatı altında toplanmış bir sağlık hizmetim olsun;


SAĞLIK KURUMLARINDA UYGULAMA KONULAN

Eklenme Tarihi:07-05-2003
1 Ağustos 1998 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak aynı tarihte uygulamaya konulan “Hasta Hakları Yönetmeliği”nin 7. ve 48. maddelerinde belirtilen uygulamaya ilişkin hususlar geçen uzun süreye karşın


26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 2002

Eklenme Tarihi:26.10.2002
Evrensel insan haklarının en önemli unsuru olan yasama hakki sağlıklılık öğesini de içerir. Sağlıklı olmak ancak buna yönelik bir hizmetle olasıdır.


OMURİLİK FELÇLİLERİNİN TİBBİ BAKİM, TEDAVİ VE REHABİLİTASYONLA İLGİLİ TALEPLERİ, GEREKSİNİMLERİ VE HAKLARİ

Eklenme Tarihi:07-04-2002
Derneğimiz sağlık ve hastalıkla ilgili tüm konularda insanımızın haklarını ortaya koyma, bunların her hastalık ve alandaki somut şekil ve uzantılarını,


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNCE ALINAN VE TIBBİ KONULARDA BİLİMSEL

Eklenme Tarihi:10-04-2002
Derneğimiz kurulduğu tarihten bu yana, hasta haklarının Türk toplumunda ve yetkili makamlarca ülkenin sağlık politikasının oluşturulması sırasında önemsenmesi, benimsenmesi ve uygulanması doğrultusunda çalışmaktadır.


İLAÇ YOKLUĞU ÖNLENMELİDİR.!

Eklenme Tarihi:6.4.2001
Yanlış ekonomik politikalar sonucu yaşanan kriz ülkemiz insaninin yaşamını her boyutuyla etkilemektedir.


SAĞLIK YARDIMI TEBLİĞİ HİZMETE ULAŞMA VE YARARLANMA HAKKINI İHLÂL EDİYOR

Eklenme Tarihi:03-03-2004
Sağlık hakkı temel insan haklarının başında yer alan "yaşama hakkı"na gerçek anlamını veren bir haktır. Başka bir deyişle, yaşama hakkı ancak sağlıklı yaşamak söz konusu ise vardır.


Temel Sağlık Hizmetleri Bedelsiz Olmalıdır.

Eklenme Tarihi:10-02-2001
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 4618 şayili “SAĞLIK BAKANLIĞI`NA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİ İLE 190 SAYILI KANUN


ŞARTLI SALIVERME

Eklenme Tarihi:14-05-2006
Bilindiği üzere, 4616 sayılı “23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıvermeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun”...


 

Anasayfa  |  Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Copyright 1997-2020 www.hayad.org.tr Tüm hakları saklıdır.