Türkiye Biyoetik Derneği VI. Tip Etiği Kongresi

Türkiye Biyoetik Derneği VI. Tip Etiği Kongresi: “Biyoetikte Yeni Ufuklar”, 25-26 Kasım 2010’da Istanbul’da düzenleniyor.

Kongre bilgileri icin www.biyoetik2010.org

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.