Turkiye Biyoetik Dernegi V. Tip Etigi Kongresi

Ev / Etkinlikler / Turkiye Biyoetik Dernegi V. Tip Etigi Kongresi

Turkiye Biyoetik Dernegi V. Tip Etigi Kongresi

Türkiye Biyoetik Derneği V. Tıbbi Etik Kongresi
(www.biyoetik.org.tr)

Toplantı Yeri ve Tarihleri
Türkiye Biyoetik Derneği V. Tıbbi Etik Kongresi “Tıp Etiğinden Biyoetiğe” başlığı altında 13-15 Kasım 2008 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Kampüsü’nde yapılacaktır. Kongre Başkanı Prof. Dr. Yaman Örs, Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Yeşim Işıl Ülman’dır.

Ana Konular
Kongrenin ana konuları Biyoetik, Araştırma Etiği, Sağlık Etiği, Etik ve Felsefe, Tıp ve Felsefe, Sağlık ve Felsefe, Sağlık Bilimleri ve Felsefe, Diş Hekimliği Etiği, Eczacılık Etiği, Veteriner Hekimliği Etiği, Hemşirelik Etiği, Tıp Etiği Tarihi, Sağlık Hukuku ve öteki ilgili konular olarak saptanmıştır.

Amaç ve Hedefler
Türkiye Biyoetik Derneği ülkemizde 1994 yılından beri etkili biçimde çalışan bir akademik uzmanlık derneği olarak, 5. kongresiyle, tıp etiğinden biyoetik geniş alanına yayılan kapsamlı bir tartışma platformu yaratmayı hedeflemektedir. Toplantının amacı temel biyoetik sorunları üzerinde fikir üretmeyi, tartışmayı ve bu bilimsel akademik çalışma ürünlerini kitap halinde kalıcı hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Yöntem
Kongreye, yurt dışından sağlık ve araştırma etiği ve felsefesi konularında kendilerini eserleri ile kanıtlamış iki yabancı akademisyen davet edilmiştir. Ayrıca toplantıda, bu disiplinlerde yıllardır çalışan, çok sayıda asistan ve öğrenci yetiştirmiş, kürsü kuruculuğu yapmış alanlarının lideri özelliğindeki hocaların konferansları gerçekleşecektir.
Bunlara ek olarak serbest bildirilerle konular çok yönlü ve disiplinler arası perspektifle tartışmaya açılacaktır.

Dernek Yazışma Adresi:
Yard. Doç. Dr. Tamay Başağaç Gül
Genel Sekreter
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontolojisi Anabilim Dalı,
06110, Dışkapı / Ankara
Tele+Faks: +90.312.316 00 82
tamaybasagac@gmail.com
www.biyoetik.org.tr

 Başkan:
Doç. Dr. Yeşim Işıl Ülman
İ.Ü. Cerrahpaşa Tip Fakültesi
Deontoloji ve Tıp Tarihi A.D.
34098 Cerrahpaşa-Istanbul
Tel: 0212 414 30 00 /22681) /0542 541 87 55 / E-posta: yesimul@yahoo.com

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.