Tıbbi Uygulama Hataları / Av. Dr. Hasan Çankaya anısına

Ev / Etkinlikler / Tıbbi Uygulama Hataları / Av. Dr. Hasan Çankaya anısına

Tıbbi Uygulama Hataları / Av. Dr. Hasan Çankaya anısına

Tıbbi Uygulama Hataları / Av. Dr. Hasan Çankaya anısına

Adli Tıp Uzmanları Derneği, Hasta ve Hasta Yakınları Derneği’nin ortak katılımı ile 8 Ocak 2011 cumartesi günü İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner toplantı salonunda “Tıbbi Uygulama Hataları” ’nın sorumluluk ve finansal boyutunun tartışılacağı “Tıp Hukuku Günleri” adı altında bilimsel bir toplantı düzenlenmektedir. Toplantı geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Adli Tıp Uzmanı Avukat Dr. Hasan Çankaya anısına ithaf edilmiştir. Toplantı programı aşağıdadır.
Sizleri aramızda görmekten onur duyacağız.

Saygılarımızla,

Düzenleme Komitesi

PROGRAM
TIP HUKUKU GÜNLERİ “Tıbbi Uygulama Hataları”
Av. Dr. Hasan Çankaya anısına.

09.00-10.45: AÇILIŞ

(Av. Dr. Hasan Çankaya ile ilgili slayt gösterisi ve anma
konuşmaları)

10.45-11.00: Ara

11:00-12.00: KONFERANS

TIBBİ UYGULAMA HATALARI,Prof. Dr. Atınç Çoltu
(İ.Ü.Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD, Adli Tıp Uzmanları Derneği)

12.00-13.00: Öğle arası

13.00-14.45: 1. OTURUM

TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA SORUMLULUK, Moderatör: Prof. Dr. Özdemir Aktan
(İ.Ü.Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Türk Tabipleri Birliği
İkinci Başkanı)

İDARENİN SORUMLULUĞU VE HUKUKİ DURUM, Av. Meriç Eyüboğlu
(İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu)

HEKİM VE DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SORUMLULUĞU Prof. Dr. Sermet Koç
(İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD., Adli Tıp Uzmanları Derneği)

HASTA VE HASTA YAKINLARININ SORUMLULUĞU, Av. Ümit Erdem
( Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği)

14.45-15.00: Ara

15.00-16.45: 2. OTURUM

TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN ZARARLAR VE TAZMİNİ
Moderatör: Op. Dr. Şükrü Güner,
Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu Üyesi

ÖZEL SİGORTALAR AÇISINDAN KONUYA YAKLAŞIM,Yard. Doç. Dr. Taner Güven
(İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD., Adli Tıp Uzmanları
Derneği)

ÖZEL HASTANELER AÇISINDAN KONUYA YAKLAŞIM,Op. Dr. Reşat Bahat
(Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği)

HUKUKÇULAR AÇISINDAN KONUYA YAKLAŞIM,Av. Halide Savaş
(İstanbul Barosu)

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ KAMU HASTANELERİNDE YARATTIĞI TABLO,Uz. Dr. Güray Kılıç

(İstanbul Tabip Odası)

16.45-17.00: Kapanış konuşmaları.

Yer/mekan: İstanbul Tabip Odası, Dt. Sevinç Özgüner Toplantı Salonu, Türkocağı Cad. No:19 K:4 Cağaloğlu/İstanbul

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.