Terminal Dönemde Çocuk:Etik Sorunlar

Ev / Etkinlikler / Terminal Dönemde Çocuk:Etik Sorunlar

Terminal Dönemde Çocuk:Etik Sorunlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı
TIP ETİĞİ GÜNLERİ
TERMİNAL DÖNEMDE ÇOCUK:ETİK SORUNLAR

Tarih:1 Kasım 2005
Yer: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1933 Reform Amfisi
Çocuk Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı

9.15 Müzik Dinletisi
Soprano-Bergüzar Çelik
Bas Bariton-Bülent Atak
Piyanist-Yuliya Bapova

Açılış Konuşmaları

KONFERANSLAR

I.OTURUM Oturum Başkanları:
Prof.Dr.Asuman Çoban
Prof.Dr.Ayşegül Erdemir
9.30-10.10 KONFERANS
Prof.Dr.med Johann Christoph Student: Hospiz Düşüncesiyle
Ölmekte Olan Çocuklara Yaklaşım -SİMÜLTANE ÇEVİRİ-

10.10-10.30 Prof.Dr.Yasemin Oğuz:Sağlık Çalışanlarının Perspektifinden
Ölüm

10.30-10.50 Prof.Dr.Öztan Öncel:Etik Bildirgelerin Hasta Çocuğa Bakışı

10.50-11.10 Prof.Dr.Sema Anak-Dr.Ebru Sarıbeyoğlu:Kanserli Çocuklarda
Palyatif Yaklaşım

TARTIŞMA

11.10-11.20 Kahve arası

Oturum Başkanları:
Prof.Dr.Serpil Uğur Baysal
Prof.Dr.Mehmet Gürtekin
11.30-11.50 Prof.Dr.Rejin Kebudi:Terminal Dönemde Kanserli Çocuk ve
Ailesine Yaklaşımda Etik Sorunlar

11.50-12.10 Doç.Dr. Talat Parman:Ölümü Çocuk ve Ailesi ile Konuşmak

12.10-12.30 Hemşire Nuray Gümüş:Hemşirelik Bakış Açısıyla Pediatrik
Hematoloji/Onkoloji Alanında Etik Sorunlar

TARTIŞMA

12.45-13.30 Öğle Yemeği

Oturum Başkanları:
Prof.Dr.Soner Öneş
Prof.Dr.Dr.Arslan Terzioğlu

13.30-13.50 Prof.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir:Türkiye’de Çocuklarda
Aydınlatılmış Onamla İlgili Tıp Etiği Sorunları ve Yasalara Bir
Bakış

13.50-14.10 Prof.Dr.Nedret Uzel:Çocuk Yoğun Bakımında Etik Sorunlar

14.10-14.30 Prof.Dr. Şebnem Korur Fincancı:Çocuk Ölümlerinde Gizli Ötenazi

14.30-14.50 Prof.Dr.Süleyman Özyalçın:Çocuk Hastalarda Ağrı ve Etik Sorunlar

TARTIŞMA

14.50-15.00 Kahve Arası

Oturum Başkanları:
Doç.Dr.İrfan Öztürk
Prof.Dr.Öztan Öncel

15.00-15.20 Prof.Dr.Ünal Kuzgun:Ortopedik Özürlü ÇocuklarınTerminal Dönemi

15.20-15.40 Doç.Dr.Nuran İnce:Türkiye’de Çocuk Ölümleri

15.40-16.00 Doç.Dr.Arın Namal:Etik Bakışla Terminal Dönemdeki Çocuk ve
Ebeveynin Yaşadıkları Yas

16.00-16.20 Dr.Ayşe Nur Gökçe-Dr.Doğan Üvey-Dr.İbrahim Üzün:Non Travmatik
Çocuk Ölümlerinin Patolojik Açıdan Değerlendirilmesinin Etik
Yorumu

16.20-16.40 Dr.Hakan Ertin- Dr.Bülent Özaltay:Çocuk Hastalarda Tedaviye Başla-
mamak ya da Tedaviden Vazgeçmek:Karar Verme Süreci

16.40-17.00 Doç.Dr.Kadircan Keskinbora-Göz Travmalı Çocuk Ölümlerinde Etik
Sorunlar

16.40-17.00 TARTIŞMA ve KAPANIŞ

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.