Sağlık Hizmetleri ile Cinsel Kimlik, Yönelim ve Ayrımcılık Paneli

Ev / Etkinlikler / Sağlık Hizmetleri ile Cinsel Kimlik, Yönelim ve Ayrımcılık Paneli

Sağlık Hizmetleri ile Cinsel Kimlik, Yönelim ve Ayrımcılık Paneli

  IMG_2533   IMG_2475Derneğimiz HAYAD ve Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği (EMSA), 21 Mart 2015 tarihinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Başıbüyük yerleşkesinde “Sağlık Hizmetleri ile Cinsel Kimlik, Yönelim ve Ayrımcılık” başlıklı bir panel düzenledi. Panelin açılış konuşmalarını Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Günal ve HAYAD Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gürkan Sert gerçekleştirdi. İlk konuşmayı yapan Prof. Dr. Ömer Günal panelin cinsel kimlikler ve cinsel yönelim konularında ayrımcılığın önlenmesi açısından önem taşıdığını vurguladı. Buna ek olarak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin bu konuyu bir panel ile akademik ortama taşımasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Ömer Günal konunun bilimsel açıdan değerlendirildiği sempozyum, panel veya kongrelerde yer bulması için destek sunacaklarını da vurguladı.           IMG_2479 Ardından Doç. Dr. Gürkan Sert sağlık hizmetlerinde ayrımcılığın insan yaşamı ve sağlığı üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekti. Bu bağlamda önyargıya dayalı ayrımcılık yaşayan bireylerin ayrımcılığa maruz kalmaması ve damgalanmaması için duyarlılık faaliyetlerinin özellikle geleceğin hekimleri ile yürütülmesinin önemini vurguladı. İki oturumdan oluşan panelde “ Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık, Trans Birey Annesinin Gözünden Cinsiyet Değiştirme Süreci, Cinsiyet Değiştirme Sürecinde Yasal ve Etik Tartışmalar, Trans Geçiş Sürecinin Hukuki ve Tıbbi Boyutuna Genel Bakış, Cinsiyet Değiştirme Süreci ve Bireyler Üzerindeki Psikiyatrik Etkileri, Nefret Suçları” başlıklarına yer verildi. IMG_2491 İlk oturumda söz alan Şevval Kılıç (Trans-Blok), konu ile ilgili temel kavramları –LGBTQ- hakkında genel bilgi verdi, Türkiye’de karşılaşılan ayrımcılıklara ve bunların önlenmesi konusundaki önerilere vurgu yaptı. IMG_2506   İlk oturumun ikinci konuşması Aras Güngör (Trans Danışma Merkezi) tarafından gerçekleştirildi. Güngör sağlık hizmetlerinden yararlanma sürecinde karşılaşılan cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim kaynaklı ayrımcılıklara dikkat çekti. Bu kapsamda yaşadıkları ve şu anda bir adli sürece dönüşen ayrımcılık ve damgalama olayı ile ilgili çarpıcı bilgiler aktardı. IMG_2503 İlk oturumun son konuşmacısı Pınar Özer ise, dernekleri LİSTAG’ın kuruluş amacı ve çalışmaları konusunda bilgi vererek söze başladı.  Trans bireylerin aileleri ile işbirliği ve onlara destek olma amacı ile bir araya geldiklerini bildiren Özer, bir trans birey annesi olmanın ve ona destek olmanın güçlüklerini tarif etti ve özellikle önyargıya dayalı ayrımcılıklardan sağlık hizmetlerinden yararlanma sürecinde yarattığı güçlüklere değindi. IMG_2510 Panelin ikinci oturumunda ilk konuşmacı Cinsel Eğitim ve Araştırmalar Derneği’nden Uzman Psikiyatr Dr. Seven Kaptan oldu. Seven Kaptan, trans bireylerin cinsiyet değiştirme süreçleri konusunda genç doktor adaylarını bilgilendirdi. Bir hekim gözü ile trans bireylerin karşılaştıkları ayrımcı ve damgalayıcı tutumlarının onlarda yarattığı olumsuz etkilere ve sağlık hizmetlerinde karşılaştıkları zorluklara dikkat çekti. İkinci oturumun ikinci konuşmacısı ise Lambda İstanbul’dan Avukat Fırat Söyle ise Nefret Suçları ve bunların trans bireyler üzerindeki etkilerine değindi. IMG_2516 Oturumun son konuşmacısı HAYAD yönetim kurulu başkanı Doç. Dr. Gürkan Sert cinsiyet değiştirme ile ilgili yasal düzenleme ve getirdiği etik ve yasal sorunlar ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Panel davetlilere plaket verilmesinin ardından son buldu. Bu panele değerli katkılarından dolayı konuşmacılara, organizasyonunda büyük emeği geçen genç doktor adayları EMSA gönüllülerine ve teşekkür ederiz.   IMG_2458

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.

IMG_7920