Sağlıkta kasa boşalınca sıra vatandaşın cebinde

Sağlıkta kasa boşalınca sıra vatandaşın cebinde

Haberi basından takip etmişsinizdir, artık 1 Ekim 2009 gününden itibaren hastanelere gitmek için daha fazla ödeyeceğiz;

18 Eylül 2009 Cuma
günü Resmi Gazete’de yayımlanan iki Tebliğ ile

 Tüm kamu görevlileri ve yakınları
 Tüm SGK’lılar ve yakınları
 Tüm emekliler ve yakınları
 Tüm yeşil kartlılar, hastanelerde muayene ve tedavi olurken 1 Ekim 2009 gününden itibaren zamlı para ödeyecekler.

Halen,
 Birinci basamaklar ücretsiz,
 İkinci basamak olan devlet hastanelerinde 3,
 Eğitim Hastanelerinde 4,
 Üniversite Hastanelerinde 6,
 Özel hastanelerde 10 lira olan muayene parası,

1 Ekim 2009 gününden itibaren,

 Birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği  muayenelerinde 2 TL
 İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında 8 TL,
 Özel sağlık kurumlarında 15 TL olarak uygulanmaya başlanacak.

1- Reform, gerçek amacından ilkine ulaştı. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe girdi ve bir hafta sonra da birinci yılını dolduracak; bize yani millete YALAN SÖYLEYEREK, Sosyal Güvenlik açıklarını azaltacağız diye yutturulan ama gerçek amacın IMF’nin talimatıyla, Amerikan sermayeli ilaç şirketleri ile sağlık yatırımcılarına uygun zemin hazırlamak  olduğu gizlenen reformdan bahsediyorum.

 TBMM gerçek amacı biliyordu… Zira, yasa TBMM’den geçerken Plan ve Bütçe üyelerine dağıtılan SGK tarafından hazırlanmış raporda, “sosyal güvenlik reformu sağlık harcamalarını artıracak, halen milli gelirin yüzde 1.8’i olan sağlık harcamaları Genel Sağlık Sigortası’nın (GSS) yasalaşmasının ardından hızla artarak 2015’te 4.8’e ulaşacak. Bu rakam 2025’te ise milli gelirin yüzde 8.8’i olacak” denerek asıl amaç açıklanıyordu. İşte, “Sosyal Güvenlik  Reformu” birinci yılını  doldururken devletin ve SGK’nın kasasından beklendiği, planlandığı kadarını götürdü. Daha doğrusu kasadaki paranın ilaç şirketleri ile tedavi edici sağlık  yatırımcılarının cebine girmesi için IMF’nin talimat verip, makam verdirttiği Çalışma Bakanlığı, SGK ve Hazine yetkilileri üzerlerine düşen görevi yerine getirdiler.

2- Şimdi sırada ikinci  amaç var. “Sosyal Güvenlik Reformu”nun ilk amacı hızla önce devletin kasasını  boşaltmak, kasada para  bittikten sonra da, milletin cebine geçmektir. İşte 1 Ekim 2009 günü birinci yılını dolduracak olan “Reform” ilk amacına ulaştı ve sıra ikinci amaca  geldi. Bunun için de 1 Ekim 2009 günü muayene paralarını artırdılar yani bundan sonra her hastaneye gittiğimizde hatta bugüne kadar parasız olacak diye bas bas bağırılan Aile Hekimleri’ne gittiğinizde, hatta ve hatta Sağlıkta Sosyalizasyon Kanunu gereğince BEDAVA  olması gereken Sağlık Ocakları’nda bile muayene parası  ödeyeceksiniz. Hastanelere zaten   ödüyordunuz da şimdi biraz daha fazla ödeyeceksiniz.

 Bir yıl önce muayene parası yoktu… İnsan “Unutkanlık hastalığına sahiptir” sözünü doğrular gibi daha bir yıl önce yani Sosyal Güvenlik Reformu ortada yokken nüfusumuzun birçoğu için muayene parası diye bir şey yoktu.
 Yeşil kartlılar,
 Memurlar ile eş ve çocukları tek kuruş muayene parası ödemezlerdi.
 SSK’lılar ise 20 gösterge rakamının memur maaş katsayısı kadar (sadece ilk muayene için) para öderlerdi mesela şu an katsayı (0.05590) olduğundan Sosyal Güvenlik Reformu olmasaydı sadece 1 lira muayene parası ödeyeceklerdi.

HADİ HATIRLAYIN

SGK’nın 24 Ocak 2007 günü yayımladığı 2007/6 sayılı genelgeyi, “Poliklinik Muayene Ücretleri” konulu genelgesini vereyim de hatırlayın ey SSK’lılar…
“Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanun’un Ek-3’üncü maddesi hükmü gereğince, anılan Kanun’un 35, 36, 40 ve 42’nci maddeleri hükümlerine istinaden Kurumumuz, sağlık yardımlarından yararlandırılan kimselerden, yapılacak her bir poliklinik muayenesi için poliklinik muayene ücreti alınmaktadır.
Bakanlar Kurulu’nun, 02.09.1992 tarih, 21333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 06.08.1992 tarihli, 92/3337 sayılı Kararnamesi ile bu kararnamenin yayımını takip eden aybaşından itibaren, ilgililerden (20) gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarlar üzerinden muayene ücreti alınması kararlaştırılmıştır.Devlet memur maaşlarına uygulanacak katsayı 2007 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 01.01.2007-30.06.2007 devresi için (0.04605), 01.07.2007-31.12.2007 devresi için (0.04739) olarak, 06.01.2007 tarih 26395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 04.01.2007 tarihli, 2007/11533 sayılı kararı ile de 01.01.2007 tarihinden geçerli olmak üzere 0.046985 olarak belirlenmiştir. Buna göre, ilgililerden 01.01.2007-30.06.2007 tarihleri arası yapılacak her bir poliklinik muayenesi için 94 YKr, 01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arası  için 95 YKr muayene ücreti alınması gerekmektedir…

Birol AYDEMİR-SGK Başkan Vekili.” REFORMLA MUAYENE PARASI İLE TANIŞTINIZ 5510 sayılı Kanun ile gelen GSS (Genel Sağlık Sigortası) ile 1 Ekim 2008 gününden itibaren SSK’lılar ve Bağ-Kur’lular (emekliler ile eş ve çocukları dahil) her muayene olduklarında aşağıdaki rakamlar kadar katılım payı (muayene parası) ödemeye başladılar.
 Devlet hastaneleri için 3,
 Eğitim ve araştırma hastaneleri için 4,
 Üniversite hastaneleri için 6,
 Özel hastaneler için de 10 YTL.

İlk başta bu parayı memurlar, kamu görevlileri, milletvekilleri, yeşil kartlılardan almadılar, sadece SSK’lılar ve Bağ-Kur’lulardan aldılar. Ancak sonrasında aynı muayene parasını memurlar ve yeşil kartlılar da ödemeye başladılar.
Şimdi ise 1 Ekim 2009 gününden itibaren herkes en başta verdiğimiz rakamlarda muayene parası ödeyecekler.

atezel@htgazete.com.tr

GAZETE HABERTURK

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.