RUH HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLAR VE AİLELERİNİN HAKLARI BİLDİRGESİ

Ruhsal Hastalığı Olan Çocuklar ve Ailelerinin Hakları Bildirgesi

1. Tedavi aile tarafından yönlendirilmeli ve çocuk odaklı olmalıdır. Aileler ve -uygun olduğunda- gençler kendi tedavilerinde birinci derecede karar verici role sahip olmalıdır.

2. Çocuklar evde ve eve olabildiğince yakın toplum merkezli kuruluşlarda hizmet alabilmelidir.

3. Ruh sağlığı hizmetleri, çocuğun genel sağlık bakımının ayrılmaz bir parçasıdır. Sigorta şirketleri ruhsal rahatsızlıkları olan çocuklara -tedaviye erişimde farklı indirimler, ek ödemeler, yıllık ya da ömür boyu kısıtlamalar, tıbbi olarak zorunluluk olan yataklı ya da ayaktan sağlık hizmetlerine ulaşımda keyfi sınırlandırmalar gibi- mali zorluklar ve engeller çıkararak ayrımcılık uygulamamalıdır.

4. Çocuklar, uygun biçimde onamları alınarak, çocuğun ve ailenin üstün yararını amaçlayarak hareket eden yüksek kaliteli sağlık çalışanlarından hizmet almalıdırlar.

5. Anne-babaların ve çocukların bütün tedavi seçeneklerinin riskleri ve faydaları hakkında -beklenen sonuçlar da dahil- olabildiğince bilgi isteme hakları vardır.

6. Ruhsal hastalıkları için ilaç alan çocuklar, bu tedavilerden en yüksek düzeyde faydanın sağlanabilmesi, tedavilerle ilgili risklerin ya da olası yan etkilerin azaltılması için, uygun biçimde izlenmelidir.

7. Çocuklar ve aileler, maliyeti ne olursa olsun, kendi ihtiyaçlarına göre temellendirilmiş, psikososyal, davranışsal, farmakolojik ve eğitimsel hizmetleri de içeren, kapsamlı ve kesintisiz bir bakıma erişebilmeliler.

8. Çocuklar, hizmet veren bütün bileşenlerin (sağlık, ruh sağlığı, sosyal yardım, çocuk adalet sistemi, eğitim vb.) iyileşmeyi desteklemek ve en iyi tedavi sonuçlarını almak için eşgüdüm içinde çalıştıkları bir bakım sistemi içinde tedavi edilmelidir.

9. Çocukların ve ailelerin, çocukluk hastalıklarının kökeni, tanısı ve tedavisi üzerine yüksek kalitede araştırmalara yatırım yapılmasını isteme hakları vardır.

10. Çocukların ve ailelerin uygun eğitim ve deneyimdeki ruh sağlığı çalışanlarına erişim ihtiyacı ve hakkı vardır. Birinci basamakta ruh sağlığı hizmeti veren sağlık çalışanları, nitelikli ruh sağlığı uzmanlarıyla konsültasyon yapabilmeli hastalarını onlara sevk edebilmelidir.

 ABD Çocuk Ruh Sağlığı Koalisyonu (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Autism Society of America, Child and Adolescent Bipolar Foundation, Children and Adults with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, Federation of Families for Children’s Mental Health, Mental Health America, National Alliance on Mental Illness) tarafından Nisan 2007’de açıklanan bu bildirge Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nce sağlık ve hasta hakları konusunda eğiticilik ve savunuculuk amaçları doğrultusunda Türkçe’ye çevrilmiştir.

Bildirge’nin İngilizce orijinalini okumak için lütfen tıklayınızhttp://www.aacap.org/cs/root/resources_for_families/patient_bill_of_rights 

www.toplumsagligi.org

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.