Malpraktice paneli

Ev / Gazete Haberleri / Malpraktice paneli

Malpraktice paneli

Tarafından
Içinde Gazete Haberleri

Malpraktice paneli… 15.10.2002
cezai müeyyide getirildiğini, Hasta Hakları Yönetmeliği’nde cezai müeyyide bulunmasına rağmen, yasal dayanağı olmadığı için yetersiz olduğunu, şimdi yasal dayanağı olacağını, yine 10. maddenin 5. fıkrasında “Hastaların tıbbi kayıtlara ulaşması” konusuna değinildiğini, yine Yönetmelikte olmasına ve en temel hasta hakkı olmasına rağmen çok zorluk yaşanan bir konu olduğunu bunun yasaya alınması ile rahatlama sağlanacağını belirtti.
Av. Tunç Demircan, son olarak da zarar görenlerin haklarının güvencede olmadığını, bu yasayla zararın ödenmesinin sigorta şirketine havale edilmek istendiğini bunun ise bu sorunu çözemeyeceğini belirtti.
Prof.Dr. Selçuk Erez yasa tasarısının yetersiz olduğunu ve özenle hazırlanmadığını, etiğe de aykırı olduğunu, bir eksikliğinin de yaşayanları kapsadığını, adli tıp uzmanının hatasının yasada yer almadığını belirtti.
İstanbul Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu’nun(SMOK) düzenlediği “Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Yasa Tasarısı” konulu panel 16 Eylül’de İstanbul Tabip Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
İstanbul Eczacı Odası’ndan Zafer Kaplan’ın yönettiği panele İstanbul Tabip Odası’ndan Prof.Dr.Şebnem K.Fincancı, İstanbul Dişhekimleri Odası’ndan Muzaffer Demirci, Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği’nden Av.Tunç Demircan, Prof.Dr. Selçuk Erez konuşmacı olarak katıldılar.
Prof.Dr.Şebnem Korur Fincancı konuşmasında sağlık alanında yaşanan sorunları anlattı. Ülkemizde tıp fakültelerinin fazlalığına, öğrencilere verilen yetersiz eğitime değindi. Malpractice Yasa Tasarısı’nın bugün için varolan mevzuatın bir tekrarı olduğunu, çeşitli yönetmelik ve yasalardan çeşitli bölümlerin kırpılıp eklenerek bir yasa hazırlandığını, yasa tasarısının, zararın önlenmesini sorumlunun cezalandırılmasına bağladığını, böylece sağlık hizmetlerinin iyileştirileceğini iddia ettiğini, ancak ceza sisteminin hiçbir zaman sorunları çözemeyeceğini, sorunların çok daha karmaşık olduğunu belirtti.
Daha sonra konuşan HAYAD Temsilcisi Av. Tunç Demircan ise yasa tasarısının olumlu ve olumsuz yönleri bulunduğunu söyledi.
Yasa tasarısında yer alan olumlu bazı maddelere örnek verdi. 4. maddede hasta haklarına saygıdan söz edildiğini bunun olumlu bir gelişme olduğunu, 35. maddede Standart konusunda her tıp dalında geçerli, çağdaş bir standardı kimin saptayacağına, gelişmeleri kimin izleyeceğine, yardımcı personelin hata payının ne olacağına yasa tasarısında açıklık getirilmediğini söyledi ve sigortanın zorunlu olmamasını, isteyenlerin sigorta olmasını, tıpta her dal için, yardımcı tıp personeli için standartları kimin saptayacağının belirlenmesini, sigorta şirketlerinin, sigorta olunan yılda yapılan bir hata ile ilgili olarak 5 ya da 10 sene sonra hekime açılacak bir davada bunu karşılamaları gerektiğini, poliçede maddi zararların dışında manevi zararlara da yer verilmesi gerektiğini belirtti.
Muzaffer Demirci ise konuşmasında sorunun sadece hekim hataları olmadığına, bu yasa tasarısıyla sağlık bakanlığının hizmet sunumundan ve sorumluluktan kurtulmak istediğine ve hekim ile hastayı karşı karşıya getirdiğine dikkati çeken Demirci gereğinden fazla ve siyasi hesaplarla dişhekimliği fakülteleri açıldığını ve fakültelere kapasitesinin üzerinde öğrenci alındığını ve eğitimin kalitesinin düştüğünü belirtti.
Demirci, tasarının ilgili kurum ve kuruluşlarla hiç tartışılmamış olduğunu, tanımların neyi ifade ettiğinin anlaşılmadığını, düzgün bir Türkçe’yle yazılmadığını, yer yer tekrarlara düşüldüğünü, mevzuatta yer alan bazı maddelerin aynı şekilde tasarıya konulduğunu, acil uygulamadan söz edildiğini ancak dişhekimliğinde acil uygulamanın söz konusu olamayacağını örnekler vererek anlattı.
Yasanın temel çıkarılma amacının zorunlu mali sigorta olduğunu görüşünü savunan dişhekimi Muzaffer Demirci, hekim hataları konusunda ilgili tüm tarafların konuyu her yönüyle tartışabilecekleri bir ortam sağlanması gerektiğini belirtti.
İstanbul diş hekimleri odası web sayfası

Son Mesajlar

Bir Yorum Yaz

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.