KAMUOYUNA

KAMUOYUNA

TV8’de 28.10.2007 tarihinde yayınlanan “Bunu Konuşalım” adlı programa Sayın Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ katılmıştır. Seyircilerin bir sorusu üzerine HAYAD ile ilgili yanlış bilgiler vermiştir.

HAYAD kurucuları arasında “doktor” bulunmamaktadır.

Ancak; HAYAD üyeleri arasında “sağlık personeli” vardır ve de olmaları yadırganmamalıdır. Hasta hakları örgütlenmeleri “doktor” karşıtı örgütlenmeler değildir, olamazlar da.

Hele de sayın bakan’ın “HAYAD KURUCULARI ARASINDA TTB AVUKATLARI VARDIR” şeklindeki ifadesi tamamıyla gerçek dışı olup, HAYAD’ı kamuoyuna ve TV8 izleyicilerine yanlış tanıtmaya yönelik açık bir karalamadır.

1997 yılından bu yana faaliyet gösteren derneğimiz, toplum bilincinin geliştirilmesi, hasta haklarının tanınması duyarlılığın arttırılması için çok sayıda etkinlik yapmış ve yapılan etkinliklere katılmıştır.

Seyircilerin 26 Ekim Hasta Hakları Günü nedeniyle yaptığımız basın açıklamasında yazdığımız ”hastaya “müşteri demek,” hekimi ”tüccar” hastaneleri de ”ticarethane” yapmaz mı?” sorusu üzerine; Sayın Bakan “TTB’den yana tavır koyduğumuzu, söylemlerimizin aynı olduğunu” dile getirmiştir. Derneğimiz hiç kimseden yana değildir. Tamamen gönüllü olarak kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Derneğe yapılan başvurular dikkate alındığında, sağlık göstergelerine bakıldığında sağlık hizmetinin ticari bir hal aldığını söylemek hiç de zor değildir. Hastaya ”müşteri”diyen bu ülkenin Başbakanı ve Sağlık Bakanıdır. Derneğimiz, yapılan olumlu çalışmalarda Sayın Sağlık Bakanı’na destek vermekten çekinmeyecektir.

2003 yılında, Sayın Bakan dernek yöneticilerini çağırarak yaptığı görüşmeyi defalarca gazetelerde ve televizyonlarda dile getirmiştir. Elbette ki bu ülkenin Sağlık Bakanı olarak Türkiye’de ilk defa kurulan ve çalışan Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği olarak bizleri çağırması ve görüşmek istemesinden daha doğal bir şey olamaz.

Sayın Recep AKDAĞ’ın göreve gelmesinden bir süre sonra kendilerinin daveti üzerine Derneğimizi temsilen Ankara’ya gidilmiş, bilgi ve tecrübelerimiz paylaşılmış, genel hatları ile proje ve önerilerimiz ortaya konulmuştur. Sayın Bakan hastanelerde “Hasta Hakları Birimleri” oluşturulması projemiz ile ilgilenmiş ve bu yönde bir takım uygulamalar başlatılmıştır. Ne var ki, proje için belirlenen pilot hastanelerde uygulama sürecinin yakından ve titizlikle takibi, aksaklıklarının tespiti gerektiği halde bu çalışma aceleye getirilmiş, derneğimizin istemiş olmasına rağmen, çoğu noktada derneğimiz dahil edilmeden verimsiz birimler oluşturulduğu görülmüştür.

Endişemiz hastanelerde kurulan bu birimlerin bir süre sonra verimsizliği ve işlerliğinin tartışılır hale gelerek yok olmalarıdır.

Görüşlerimizi ve çalışmalarımızı Sayın Bakan ile paylaşmak üzere 2004 yılında yeni bir randevu talep etmiş olmamıza rağmen, olumlu-olumsuz yanıt alınamamıştır.

Hasta Hakları konusunda, henüz devletin hiçbir çalışması yok iken kurulan, bugüne kadar emek veren derneğimizin ve konu ile ilgili diğer sivil toplum kurumlarının katkı, öneri ve uyarıları dikkate alınmadan yapılacak çalışmaların olumlu sonuçlar doğuracağına inancımız bulunmamaktadır.

Hakkımızda yapılan yanlış açıklamaların düzeltilmesini talep ediyoruz.

Yasal haklarımızı saklı tutarak, konuyu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.

Saygılarımızla,

HASTA VE HASTA YAKINI HAKLARI DERNEĞİ

28.10.2007

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.