HASTA HAKLARININ GEREĞİ YAPILSIN!

Ev / Basın Açıklamaları / HASTA HAKLARININ GEREĞİ YAPILSIN!

HASTA HAKLARININ GEREĞİ YAPILSIN!

Hasta ve yakınlarının hakları; temel insan haklarının tamamlayıcısı olduğuna inandığımız “sağlık hakkının” en önemli unsurlarından birisidir. Bu hakların bilinmesi, talep edilmesi, uygulanmada özen gösterilmesi, savunulması ve korunması hepimizin ödevidir. 1997 yılında kurduğumuz Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği(HAYAD)’mizin önceki yıl kamuoyuna duyurduğu “26 Ekim Hasta Hakları Günü“nün üçüncüsünde bir kez daha toplumumuzun dikkatini bu önemli konuya çekme arzusundayız. Böylelikle geçen bir yılı hem ülkemiz ve koşullar hem de derneğimiz açısından değerlendirmiş olmaktayız.

2001 yılı gerek sosyal, gerek politik, gerekse ekonomik alanda çok büyük olaylar ve tüm dünyayı, bu arada da ülkemiz insanını yakından etkileyen ciddi sorunlarla geçmektedir. Özellikle insana ve yaşamına yönelik olaylarla, ekonomik krizin bu sıkıntıların çok büyümesinde ciddi rolü olmuştur. Durum halen aynı yoğunlukta sürmektedir. Kamunun asli görevlerinden birisi olan sağlık hizmetleri alanına yeterli kaynak ve olanak ayrılmaması da toplumu derinden yaralamaktadır. Artan enflasyon tanı ve tedavi giderlerinin büyümesine yol açmış, sosyal güvenlik kapsamında olanlar dahil ülkenin bütün insanları sağlık hizmetine ulaşma ve yararlanma hakkı başta olmak üzere hasta hakkı ihlalleriyle karşı karşıya kalmıştır.

Kurulduğumuzdan bu yana bu anlamda yaptığımız çağrılara bazı kurumlar olumlu yanıt verdilerse tüm kurumlarıyla birlikte kamu yöneticilerinin gerekli çabayı harcadığını söylememiz zordur. Üçüncüsü gerçekleştirilen Hasta Hakları Günü ile ilgili olarak resmi kurumların ketum kalmasının anlamak olanaklı değildir.

Bir yandan duyarlılığın artmasını dilerken bir yandan da yetkililerin en azından bu konuda çıkardıkları yasal düzenlemelere örneğin 1998 yılında yayınlanan “Hasta Hakları Yönetmeliği”ne uygun tutumlar geliştirmelerini beklememiz her halde çok doğal bir tepki sayılmalıdır. Bugün hâlâ tüm sağlık kurumlarında örneğin hasta hakkı danışma birimleri oluşturulmamıştır. Sağlık kurumlarında çalışan sağlık personeli amir hükümler bulunmasına karşın kimliklerini belirtir bir yaka kartını resmi giysilerinde bulundurmamaktadırlar.

Hak ihlallerinin yarattığı mağdurların hukuksal yolları kullanarak haklarını aramaları süreci de cezaların ertelenmesine ilişkin çıkan yasayla zedelenmiş ve hakkını arama hakkı bile kullanılamaz hale gelmiştir.
Tüm bunlar nedeniyle geçen bir yıllık sürede bu alanda önemli bir gelişme yaşayamadık. Bu durum gönüllü olarak bu alanda çalışmayı seçmiş bizim gibi insanların çalışma arzu ve şevklerini de olumsuz etkilemektedir. Her şeye karşın derneğimiz gönüllüleri bir öncekinden geriye düşmeyen bir biçimde bu yılı tamamlayabildik.
Üstlendiğimiz görevin çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu görevin yalnız bize ait olmadığını düşünüyoruz. O nedenle geçen yıl ortaya attığımız “Hemen şimdi, herkes için” sloganı bugün daha çok söylenmesi ve savunulması gereken bir söz haline gelmiştir.
Kısıtlı olanaklarla bir yıl içinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikler özellikle duyarlı basının katkılarıyla kamuoyuna mal olmuş, daha çok insan bu haklardan söz etmeye, mağdur olduğunu düşünenler bir şekilde bizlerle bağlantı kurarak haklarını daha yoğun bir şekilde aramaya başlamışlardır. Alanımızla ilgili olarak içinde yaşadığımız sorunların büyüklüğünün etkisi olsa da en azından tabip odalarına yapılan şikayet ve başvuruların artması bu hakların bilincinde olan insanların sayısının arttığını göstermesi açısından önemlidir.

Her alandaki hak talebinde olduğu gibi bu alandaki hakların gerçek anlamda varolabilmesi, genel olarak toplumun duyarlılığının artması yanında, asıl olarak alanın aktörlerinin el, yürek ve işbirliğine bağlıdır. Bunların en önemlisi de devlet ve onun yetkilileridir.Bizler gönüllü kuruluşlar olarak bu işbirliğini geliştirme dileğimizi hem demokrasiye olan inancımız ve saygımız hem de bunun olmazsa olmaz bir unsur olduğu düşüncesinden hareketle bir kez daha ifade ediyoruz.

Biz gönüllü bir örgütlenme olarak bir yandan üzerimize düşen görevleri yerine getirirken bir yandan da yapılanları ve doğal olarak yapılmayanları kamu oyuna işaret etmeyi sürdüreceğiz. Bu değerlendirmeler ışığında geçen yıl söylediklerimizin altını çizmek istiyoruz:

Bizler sağlığını ve yitirdiği sağlıklılık halini talep eden insanlar, çözümün sağlıkçısı ve hastasıyla birlikte hepimizin el birliği etmesinde olduğunun bilincindeyiz. Bu 26 Ekim Hasta Hakları Günü’nde bu gerçekleri bir kez daha kamuoyuyla paylaşırken, hasta ve hasta yakınlarının haklarının tüm unsurlarıyla birlikte uygulamada varolmasının tek dileğimiz olduğunu yineliyoruz.

HASTA VE HASTA YAKINI HAKLARI DERNEĞİ
26 Ekim 2001

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.