Hasta Hakları İhlal Ediliyor 26.10.2006

Ev / Basın Açıklamaları / Hasta Hakları İhlal Ediliyor 26.10.2006

Hasta Hakları İhlal Ediliyor 26.10.2006

HASTA HAKLARI İHLAL EDİLİYOR.

Bugün 26 Ekim 2006 “Hasta Hakları Günü”nün 8. cisin de, Hasta Hakları savunucusu olarak tanıdığımız ve kısa bir süre önce kaybettiğimiz, Sayın Fusun Sayek’i bir kez daha saygıyla anıyoruz.

Sağlıklı yaşamak, hastalandığımızda da iyi sağlık hizmeti almak, her vatandaşın isteğidir Bunun gerçekleştirilme zarureti bireyin kendi parasal gücüne, sosyal durumuna bırakılamayacak kadar önemli bir toplumsal konudur.  Herkes sağlık hizmetine kolayca ulaşabilmeli, ücret ödemeden yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi olanaklı hale getirilmelidir.

Yavaş yavaş uygulanan ve 2007 Ocak ayından itibaren de bütünüyle uygulamaya geçecek olan, Genel Sağlık Sigortası ile zaten ciddi seviyede kısıtlanmış olan sağlık güvencemiz yok edilmektedir.

1 Temmuz 2006 tarihinde uygulanmaya başlanan “paket fiyat” genelgesi ile poliklinik sağlık hizmetlerine sınırlama getirilmiş, birçok ilaç sosyal güvenlik kurumlarının ödeme listesinden çıkartılmış ve hasta ilaca ulaşmak için cebinden para ödemek zorunda kalmıştır.
Senelerce pirimini, vergisini ödeyen insanların ihtiyaç duyduklarında, sağlık hizmeti taleplerinin karşılanmaması Genel Sağlık Sigortasına  “evet” diyenlerin ayıbıdır.

1 Ocak 2007 tarihinden itibaren, Genel Sağlık Sigortasının; 68 maddesinde belirtildiği gibi  “Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi.” 2 Yeni Türk Lirası katılım payı alınmasını uygun görmekte ve “213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her yıl artırılır” demektedir.

Tüm hizmetler için hasta katılım payı ödeyecektir. Bu katılım payı hekim muayenesi için 2 YTL dir. Ayrıca Hekim, diş hekimi muayenesi, ayaktan tedavide verilen ilaçlar, ayaktan tedavide sağlanan ortez, protez, iyileştirme araç ve gereç bedelleri katılım payı alınacak hizmetler arasında yer almaktadır.

Primini ödeyemeyen kişilere sağlık hizmeti verilmeyecektir. Bugün, Bağ-kur primini yatırmayan vatandaş nasıl sağlık hizmeti alamıyorsa, Genel Sağlık Sigortası ile tüm vatandaşlar işveren tarafından ödenmeyen sigorta primleri nedeniyle, acil haller dışında sağlık hizmetine ulaşamayacak ve mağduriyet yaşayacaktır. Bu kanunla hasta, katılım payı ödeyecek ama daha az sağlık hizmeti  alacaktır.

Kanunda Sağlık Ocaklarından bahsedilmiyor ve 6000 sağlık ocağı yok sayılıyor. Aile hekimi başlığı altında muayene ve hekim merkezli sağlık hizmeti sunulması öngörülüyor. Sağlık Ocaklarının sundukları, toplum sağlığını hedefleyen koruyucu sağlık hizmetleri, aile hekimliği sisteminde bireye yönelik sağlık hizmetine dönüşüyor.

Bugün, evlenmemiş kız çocuklarına 25 yaşına kadar sağlık yardımı yapılırken, bu yasa ile kız ve erkek çocuklarına 18 yaş sınırlaması ve prim ödenmesi şartı getiriliyor.

Hastalar hekimin tedavi önerisine uymaz ise, hastalığı ile ilgili ücretleri ödemekle yükümlü kılınıyor.  Kişilerin bir yıl önceki hastalık durumlarına ve sağlık gideri toplamına bakılarak prim oranı arttırılıp veya eksiltilebilecektir. Kronik hastalığı olanlar, yoksullar daha fazla prim ödemek zorunda bırakılacaktır.

Bu kanun ile kişiler hak kaybına uğramaktadır.  Kişiler pirim ödeyecek, sağlık hizmetine ihtiyaç duyduklarında katkı payı ödeyecek ve gerektiğinde ek sigorta yaptıracak, cepten para ödeyecek tüm bunlar sonucu daha az sağlık hizmeti alacak.
Sosyal devlet anlayışını yok eden bu kanun ile genel bütçeden yeterince pay ayrılmayan sağlık hizmetlerinin finansmanı sağlığı bozulan insanların üstüne yıkılmaktadır.

1. Genel bütçeden sağlığa daha fazla pay ayrılmalı.
2. Toplanan primler verimli kullanılabilmeli,
3. GSS’ nin amacı sağlık hizmetini vatandaşın hakkı olarak görerek ve sağlık hizmetini eşit olarak sunmak olmalı,
4.  Köyde, kasabada herkese kapsamlı sağlık hizmeti vermelidir.

GSS NİN 1 OCAK 2007’DE UYGULAMAYA GEÇMESİ İLE HASTA HAKLARININ İLK MADDESİ OLAN TEDAVİYE EŞİT BİR ŞEKİLDE ULAŞMA HAKKI İLK ELDEN DEVLET ELİYLE İHLAL EDİLECEKTİR.

Sağlık alanında en önemli gündem maddelerinden biri olan GSS ile ilgili endişe verici gelişmeleri kamuoyu ile bir kez daha paylaşıyoruz. “Hasta Hakları Günü” vesilesi ile sağlığımız üzerinden uygulanan yanlış politikalara, vurgu yapmak gereği duyuyoruz. Tüm vatandaşlarımıza Hasta Hakları Günü’nü ve haklarını, bu haklarına sahip çıkmalarını hatırlatmayı kendimize görev biliyoruz.
Saygılarımızla,
HASTA VE HASTA YAKINI HAKLARI DERNEĞİ
26.10.2006

 

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.