Güvenlik Hakkı

Ev / Güvenlik Hakkı

Her bireyin, sağlık hizmetlerinin kötü işlemesinden, tıbbi malpraktisten ve hatalardan uzak olma ve yüksek güvenlik standartlarına uyan sağlık hizmetleri ve tedavilere erişim hakkı vardır.Bu hakkı güvence altına almak üzere, hastanelerin ve sağlık hizmetlerinin sürekli olarak risk faktörlerini gözlemelerive elektronik tıbbi cihazların doğru olarak bakımlarının yapılmasını ve operatörlerin doğru şekilde eğitilmesini sağlamaları gerekir.Tüm sağlık profesyonelleri tüm safhaların ve bir tıbbi tedavinin unsurlarının güvenliğinden tamamen sorumlu olmalıdırlar. Tıp doktorları geçmişteki örnekleri izleyerek ve sürekli eğitim alarak hata riskini önleyebilmelidirler.Varolan riskleri üstlerine ve/veya meslektaşlarına rapor eden sağlık bakım çalışanları olası olumsuz sonuçlardan korunmalıdır.

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.