GENEL KURUL DUYURUSU

Deneğimizin 17.4.2008 tarih 203 sayılı Yönetim Kurulu kararına göre. Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısının 17 Mayıs 2008 Cumartesi günü saat 14.00’de Örnek Mah. Ercüment Batanay Sokak.39/1 K.1 D.1 Üsküdar-İstanbul adresinde; bu ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 24 Mayıs 2008 Cumartesi günü Saat 14.00’de aynı yerde aynı gündemle yapılmasına karar verilmiştir. Toplantı gündemi aşağıdaki gibidir. Duyurulur.

GÜNDEM                                    :

1. Açılış ve yoklama,
2. Başkanlık divanın seçimi,
3. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve ibrası,
4.  Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası.
5. Bütçenin okunması ve oylanması,
6. Tüzük değişikliğinim görüşülmesi.
7. Yönetim ve Denetim Kurulunun seçimi.
8. Dilekler, temenniler ve kapanış
HASTA VE HASTA YAKINI HAKLARI DERNEĞİ

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.