GENEL KURUL DUYURU

GENEL KURUL DUYURUSU

HASTA VE HASTA YAKINI HAKLARI DERNEĞİ(HAYAD) BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısının 4 mayıs 2014 Pazar günü saat 17.00’de Örnek Mah. Oya çiçeği Sokak. 9/1 Ataşehir-İstanbul adresinde; bu ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 11 Mayıs 2014 Pazar günü Saat 17.00’de aynı yerde aynı gündemle yapılmasına karar verilmiştir. Toplantı gündemi aşağıdaki gibidir. Dernek üyelerinin genel kurula katılımları saygı ile rica olunur ve duyurulur.

GÜNDEM MADDELERİ.

1. Açılış ve yoklama,
2. Başkanlık divanın seçimi,
3. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve ibrası,
4. Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası.
5. Bütçenin okunması ve oylanması,
6. Yönetim ve Denetim Kurulunun seçimi.
7. Dilekler, temenniler ve kapanış

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.

fark-ucreti