Geçmiş Yıllarda Verilen Plaketler

Ev / Geçmiş Yıllarda Verilen Plaketler

2011 (9 yıl)

Bir hasta ya da hasta yakını,
Kot Kumlama İşçileri Dayanışma Komitesi
Slikozis hastalarının yaşam hakları, hasta hakları konusunda verdikleri mücadele ve duyarlılık için,

Sağlık hizmeti, bir sağlık çalışanı ya da sağlık kurumu,
Prof. Dr. Nazmi ZENGİN
Hasta haklarının uygulanabilir olması için aktif çaba harcamaları, hasta haklarına özel önem vermeleri nedeniyle,

Dr. Ayhan ULUDAĞ hasta hakları konusuna önem vermeleri, özen göstermeleri ve hasta haklarının uygulanabilmesi konusunda aktif çaba göstermeleri nedeniyle

Bir hukuk mensubu ya da hukuk kurumu,
Prof. Dr. Yener ÜNVER
Hasta hakları ve tıp hukukuna yaptığı bilimsel ve akademik katkılar nedeniyle

Bir basın (medya) çalışanı ya da medya kurumu.
Health Tv Hasta Hakları Programı
”Hasta Hakları” başlıklı programın sağlık haberciliğinde bir ilk olması nedeniyle

Jüri özel ödülü
Türk Tıp Öğrencileri Uluslar Arası Birliği (Turkmsıc) (TURKMSIC)
Geleceğin doktorları olarak hasta hakları konusuna duyarlı yaklaşımları nedeniyle

2009 (8.YIL)

Bir hasta ya da hasta yakını,
Altan ERKEKLİ Toplum tarafından sevilen, takdir toplayan bir sanatçı olan sn.Erkekli, SERÇEV’in başkanlığını yaparak ve beyin felçli (Serebral Palsili) çocuklara ve ailelerine destek verdiği için,

Sağlık hizmeti, bir sağlık çalışanı ya da sağlık kurumu,
Jürinin değerlendirdiği bir çok başvuru ve  bir öneri  üzerinde oy çokluğu sağlanamamış ve bu yıl bu alanda plaket verilmemesine karar verilmiştir.

Bir basın (medya) çalışanı ya da medya kurumu.
Ali TEZEL
  Sosyal Güvenlik Kurumundaki değişiklikler hakkında ,halka  yazılı ve görsel medyada  bilgi veren çalışmaları nedeniyle,

Bir hukuk mensubu ya da hukuk kurumu,
Pozitif Yaşam Derneği (PYD) Hukuk Poliklinikleri projesi
, Hiv Pozitif bireylerin hukuk mücadelesine yardımcı olmak için yapılan çalışma nedeniyle,

Jüri özel ödülü
http://www.engellerikaldir.com/
Rodin Alper BİNGÖL ; dönem ödevi olarak başlayan bir projenin  ”Engelleri Kaldır Hareketine” dönüşmüş olması  ve gençlerin bu hareket içinde etkin rol oynaması.

2005 (7.yıl)

Bir hasta ya da hasta yakını,

-Selçuk Uluergüven: Toplum tarafından tanınan bir sanatçı olarak, tiyatro sahnesinde bir kaza sonucu ölen oğlunun tüm organlarını bağışlayarak örnek bir davranış sergilediği için;

-AİDS Savaşım Derneği: Bir hastayı hak araması için yüreklendirici, yönlendirici, sahiplenici rol üstlendiği için;
-Erdem Ailesi; Eylem Erdem’in ölümünden sadece sağlık çalışanları değil, devleti de sorumlu görmeleri ve kızlarının organlarını bağışlamaları nedeni ile

 Sağlık hizmeti, bir sağlık çalışanı ya da sağlık kurumu,

-Lokman hekim Sağlık Vakfı

Yıllardır, binlerce yoksul insana, sembolik rakamlarla hizmet verdikleri için,…

Bir hukuk mensubu ya da hukuk kurumu,

-Gürkan Sert; Deontoloji kürsülerinde ilk kez bir hukukçu olarak yer alması ve hasta haklarını geliştirmek için araştırmalar yaptığı için;

Bir basın (medya) çalışanı ya da medya kurumu.

-Serkan Erol; Bugün Gazetesindeki Engellenmeyen Köşe yazarı olarak zor bir meslek olmasına rağmen, mücadelesini gazeteye taşıyıp, mücadelesine yazılarıyla devam etmesi nedeni ile verilmesini kararlaştırdı.

2004 (6.Yıl)
Ahmet Hikmet Köse

Lösemi hastası kızı için SSK aleyhine açtığı dava yaptığı hak arama mücadelesinde, hasta haklarına yapmış olduğu katkı nedeniyle
Doç.Dr. Ata Soyer ( 9 Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı)

Sağlık alanında, yazmış olduğu halkı aydınlatıcı çalışmalarınız nedeniyle
Ayzen Atalay (NTV
Hayatın Ritmi programıyla, sağlık alanında toplumsal duyarlılık yaratımına katkıları nedeniyle )

Bir hukuk mensubu ya da hukuk kurumu
Bu alanda bir plaket verilmemesine karar verilmiştir.

2003 (5.Yıl)
Emine Kaygan (hasta yakını)

Spina Bifida’lı bir çocuk annesi Sayın Kaygan’ın görev aldığı Spina Bifida’lı Çocuklar Derneği bünyesindeki çalışmaları, gerekse hasta çocuğunun yararlanması gereken sağlık hizmetlerinden gerektiği gibi yararlanamaması dolayısıyla verdiği hukuksal mücadele nedeniyle.

Omurilik Felçlileri Derneği (OFD)

Ayrıca yine hasta ve hasta yakınlarının el birliğiyle kurulmuş ve faaliyet gösteren de bu dalda kurumsal bir öneri olarak değerlendirilmiş ve gerçekleştirdiği çalışmalarla, hem bu durumdaki kişilerin sağlık sorunları, hem de toplum içinde ve yaşamla bağdaşır bir durumda olmalarına yönelik faaliyetleri nedeniyle

Türk Diabet Vakfı
Diabetli hastaların sağlık hizmeti almalarını kolaylaştıran çalışmaları nedeniyle
Bir hukuk mensubu ya da hukuk kurumu dalında jürinin değerlendirdiği tek öneri üzerinde oy çokluğu sağlanamamış ve bu yıl bu alanda bir plaket verilmemesine karar verilmiştir.

Yaşadıkça

Mehmet Kızıltaş’ın yönetmenliğini yaptığı, özürlülere yönelik olarak toplumun bilgi ve bilinçlendirmesi nedeniyle

2002 (4.Yıl)
Kas Hastalıkları Derneği
Hasta ve yakınlarının da eşit olarak katıldığı bir işbirliği ve dayanışmayı gerçekleştirmek suretiyle; sürdürdüğü uzun soluklu mücadele ve etkinlikleri nedeniyle

Prof. Dr. Tevfik Özlü (KTÜ Tıp Fak. Öğr. Üyesi)

Bir öğretim üyesi olarak yerine getirdiği hizmet, eğitim ve araştırma çalışmaları sırasında hasta haklarına özel önem vermesi, kamuoyunu bilgilendirici faaliyetlerde bulunması nedeniyle

İ.Ü. İst. Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Hasta hakları konusuna özel bir önem vererek özen göstermeleri, hastalar ve yakınlarıyla yakın bir ilişki ve işbirliği içinde bulunmaları, hastaların kurum hizmet ve çalışmalarının denetlenmesinde aktif olarak yer alması konusunda çaba göstermeleri nedeniyle

Yargıtay 13. Dairesi

Son dönemlerde vardığı bazı kararlarda; eskiden beri gelenekleşmiş uygulamalar içinde yeni bir yol açması bakımından hasta haklarıyla ilgili hukuksal süreçlerde hasta ve yakınlarının yararına görülmesi nedeniyle
İ.Ü. İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp AB Dalları ve Adli Tıp Enstitüsü
Hasta Haklarıyla ilgili hukuksal süreçlerin işlemesinde resmi bir bilirkişi kurumu olarak resmi talepler dışında kişisel başvurulara da yanıt verecek şekilde düzenlemeler yapmaları ve hasta haklarıyla ilgili hukuksal süreçlere bilimsel katkı sağlamaları nedeniyle

Gülay Demirtaş (CNN-Türk Haber Kanalı Sağlık habercisi)

Uzman habercilik ilkelerinden ödün vermeden gerçekleştirdiği sağlıkla ilgili haberlerde hasta haklarını gözetip halkın doğru haber alma hakkına yönelik çalışmaları nedeniyle
2001 (3.Yıl)

Prof.Dr. Türkan Saylan (İ.Ü. İst. Tıp Fak. Öğ.Üyesi, Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı Başkanı)

Cüzzamlı hastalara verdiği uzun süreli hizmet ve getirdiği bakış nedeniyle

İÜ Hasta Okulu

Hasta ve yakınlarının bilgilenmesi ve hizmet verenlerle işbirliği nedeniyle

NTV-Sağlık Dergisi-Sibel Güneş

Hasta hakları konusunda yaptıkları programlar nedeniyle

2000 (2. Yıl)

Dt. Arın Namal (İ.Ü. Öğretim Üyesi)

Hasta Hakları ile ilgili çalışmaları ve yayınları nedeniyle

Levent Resul (Hasta Yakını)
Kızı Deniz Resul’ün hastalığı döneminde kansere karşı toplumu internet aracılığıyla ortak mücadeleye ve dayanışmaya yönlendirmesi nedeniyle
1999 (1. Yıl)

Dr.Mustafa Güven Karahan: (Sağlık Bakanı)
(Döneminde “Hasta Hakları Yönetmeliği” yayınlandığı için

JÜRİ ÜYELERİ
Dernek Yönetim Kurulundan iki kişi
Tabip Odasını temsilen bir kişi
Basını temsilen bir kişi
Jüri sekreteri (Dernek)

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.