Hayad 9 Yaşında
HAYAD
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun.

Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
 
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: SAĞLIK BAKANLIĞI SSK KURUMU SAĞLIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ  (Okunma Sayısı 17687 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
admin
Yönetici
Tam Üye
*****
Offline Offline

Mesaj Sayısı: 211« : Haziran 16, 2006, 08:19:24 pm »

SAĞLIK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
SAĞLIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ
GENELGESİ
Bilindiği üzere Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığı’na Devredilmesine Dair 5283 Sayılı Kanun 19.01.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Kanun kapsamında olan sağlık kurum ve kuruluşları 20.02.2005 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı sağlık kurum ve kuruluşu statüsü ile hizmete açılmışlardır.

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) sigortalıları ve hak sahiplerine yönelik sağlık hizmeti ile ilgili yeni düzenlemelere göre hazırlanan “Sağlık Bakanlığı-Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Hizmetleri Protokolü” 20/02/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
01.01.2004 tarihli, “Sağlık Bakanlığı – Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Hizmetleri Protokolü” yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlüğe girmiş bulunan Protokolün uygulanmasına ilişkin temel bilgiler ve dikkat edilmesi gereken hususlar, aşağıda belirtilmiştir.

1. Genel Hükümler
1.1. Bu Protokol; 20.02.2005 tarihinden itibaren tüm illerde yürürlüğe girer.
1.2.SSK mensubu hastalar, Bakanlık sağlık tesislerine doğrudan müracaat edebileceklerdir. Talep edilmesi halinde hastaların Protokolde yer alan belgeleri ilgililere göstermeleri zorunludur.
1.3. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin teşhis ve tedavisinde Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarınca Bütçe Uygulama Talimatı çerçevesinde hizmet verilecektir. Tedavi sırasında müdavi tabipçe diş protezi gerekli görülürse, bu hastalar için SSK İl Müdürlüğü/Sigorta Müdürlüğü’nün bilgisayar ortamında vaziyet kartına kaydedildiğine dair “müstehaktır” onayı aranacaktır.
1.4. SSK mensuplarına, göz hastalıkları uzmanı tarafından yazılan gözlük reçetelerinde, gözlük camı numaraları, organik cam yazılması sınırları içinde ise reçeteyi yazan hekim tarafından tıbbi gerekçe belirtilerek, rakamların el yazısı ile de yazılması gereklidir.
1.5. Acil haller dışında, il dışına sevk edilen hastalar ambulans ücreti, yolluk vb. işlemlerinin tahakkuku amacıyla; tedavinin başlangıcı ve bitişinde SSK İl Müdürlüğü/Sigorta Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir.
1.6. SSK tarafından ücretin ödenebilmesi için, sevk ve yatışlarda tıbbi gereklilik olması halinde hekim tarafından refakatçi ihtiyacı belirtilecektir.
1.7. Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerinde kurulmuş olan irtibat büroları ihtiyaç duyulması halinde faaliyetlerine bir süre daha devam edebilecektir. Bu irtibat bürolarında yurt dışı sigortalı hizmetleri ile SSK kapsamındaki hastalara rehberlik hizmeti verilecektir.
1.8. Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerinde bulunan irtibat bürolarında çalışacak SSK personeli, görev yapmakta oldukları hastanenin düzen ve kurallarına uymak zorundadır.
1.9. SSK, yayımladığı ve yayımlayacağı hastalık sigortası ve sigortalılara sağlık hizmeti satın alınmasıyla ilgili talimat ve genelgeleri, Sağlık Bakanlığı’na gönderecektir.
1.10.Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerine başvuran ve acil tedavisi gereken hastalardan o anda temini mümkün olmayan bir belge istenmeksizin tedavileri aksatılmadan yürütülür.

1.11. Aktif sigortalıların acil müdahalesinin yapılmasını takiben işyerlerinden getirilecek vizite kağıdı ile işlem sonradan tamamlanır.

1.12.SSK ile anlaşması olmayan üniversite hastaneleri veya özel sağlık kuruluşlarına ani ve acil başvuru yapılması halinde hastaların müdahale ve tedavileri aksatılmadan yürütülür. Bu hastaların acil oldukları ile ilgili işlemler, hastayı kabul eden kurum/kuruluş tarafından en yakın Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çalışan ilgili uzman tabiplere tescil ettirilecektir.

2. Sağlık Tesisleri Tarafından Alınacak Belgeler
2.1. Doğrudan Başvuran hastalar
2.1.1.Sigortalılar ile bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları ile ana ve babalarından :
İşverenlerce düzenlenecek vizite kağıdı veya sağlık belgesi,
2.1.2.SSK'dan gelir veya aylık alanlar ile bunların geçindirmekle yükümlü olduğu eş,
çocuk, ana ve babaları ve hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş, çocuk, ana ve babalarından:
SSK tarafından düzenlenen sağlık karnesinin kimlik sayfası,
2.1.3. İşsizlik ödeneği alan sigortalılardan:
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nce verilen ve vizite kağıdı yerine geçecek fotoğraflı, mühürlü ve imzalı “İşsizlik Ödeneği Kimlik ve Sağlık Belgesi”,
2.1.4.Yurt dışı sigortalılarından:
İlgili sigorta müdürlüğünce düzenlenen onaylı sevk belgesi,
2.1.5. SSK bünyesinde 657 sayılı yasaya tabii olarak çalışanlar ile bunların bakmakla
yükümlü oldukları kişilerden:
Bütçe Uygulama Talimatında belirlenen hükümlere göre gerekli belge
2.1.6. İş kaybı tazminatı alan sigortalılar ile eş, çocuk anne ve babalarından:
SSK tarafından düzenlenen sağlık karnesinin kimlik sayfasının suretleri veya fotokopileri veya bunların yerine geçmek üzere kontrol eden görevli tarafından tek nüsha olarak “asılları görülmüştür” şeklinde düzenlenerek onaylanmış matbu “onay formu”(EK-1) fatura ekinde kuruma gönderilmek üzere sağlık kurumunca alınacaktır.

2.2. Sağlık Tesislerinden Sevkle Gelen Hastalar
Sağlık tesislerinden bir başka sağlık tesisine sevk edilen hastalardan sadece sevk belgesi (EK-3) alınır.

3. Provizyon
3.1. Bakanlık sağlık tesislerinde; SSK’lı hastaların sigortalılıklarını ve sağlık yardımlarına müstehak olup olmadıklarını, ibraz edilen sağlık karnesinin geçerliliğini kontrol etmek amacıyla, gerekli olan cihaz ve altyapı Bakanlık sağlık tesisi tarafından en kısa sürede kurulacaktır. 23.02.2005 tarih ve 3285 sayılı genelge doğrultusunda 07/03/2005 tarihine kadar bütün sağlık tesislerinde ADSL abonelik işlemleri tamamlanacaktır.
3.2. SSK ’nun teknik alt yapıyı tamamlaması kaydıyla en geç 01/07/2005 tarihinden itibaren sorgulama sonucu alınacak “provizyon numarası” faturada yer alacaktır.

4. Muayene Ücreti
Bakanlık sağlık tesislerinde, 506 Sayılı Kanuna tabi olan aktif sigortalının kendisi hariç, tüm diğer SSK sağlık yardımlarından yararlandırılanlardan “SSK Poliklinik Muayene Ücreti” tahsil edilecektir. Hastalardan bunun dışında herhangi bir isim altında ilave ücret alınamaz. Sağlık tesisi tarafından veya belirlenecek usule göre hastadan poliklinik muayene ücreti tahsil edildikten sonra, ibraz edilecek ödeme belgelerinde, bu muayene ücretleri tenzil edilerek gösterilecektir.

5. Sözleşmeli Özel Merkezler
5.1. Sigortalılar ile SSK sağlık yardımlarından yararlanan hastalar Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerine başvurmadan SSK tarafından sözleşme ya da Protokol yapıldığı bildirilen resmi ve özel sağlık tesislerine doğrudan müracaat edebilirler.
5.2. Hastalar, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri tarafından kullanılan istem formuyla talep edilen tetkiki/tahlili Sağlık Bakanlığı tesislerinde yaptırabileceği gibi SSK ile sözleşmeli özel kurumlara da başvurarak ilave herhangi bir işleme gerek olmadan yaptırabilecektir.
5.3. Sözleşmeli özel merkezler tarafından verilen hizmetlerin masrafları sözleşme veya protokol kapsamında SSK tarafından karşılanacaktır.
5.3. SSK tarafından gönderilen “Sözleşmeli Merkezler Listesi” devlet hastanelerinde hastaların görebilecekleri yerlerde güncellenerek duyurulacaktır.

6. İstirahat Raporu
6.1. Sigortalılara tedavilerinin gerektirdiği istirahat raporu tanzim edilirken hekim, bir defada en çok 10 gün istirahat verebilir ve bunu bir defa tekrarlayabilir. Tek hekimden iki defa istirahat almış olan sigortalının tedavisine devam edilmesi gerektiği taktirde, sigortalı sağlık kuruluna sevk edilir. Sağlık Kurulu’nun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere 6 (altı) ayı geçemez.

6.2. Geçici iş göremezlik belgeleri ilgili sağlık tesislerince SSK İl Müdürlüğü/Sigorta Müdürlüğü’ne liste halinde olarak bildirilir.

7. Sevk İşlemleri
7.1. Otokopili karnelere yazılmak suretiyle sevk işlemi yapılmayacaktır. Sevk işlemleri Protokol ekinde yer alan “Hasta Sevk Formu” (EK-3) ile yapılacaktır.
7.2. Hastanın, aynı yerleşim birimi içinde ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevk edilmesi halinde, sadece ilgili branş adı yazılarak hastane ve/veya merkez adı belirtilmeksizin sevk edilecektir.
7.3. İlçe-merkez, il dışı sevklerde ilgili mali yıl Bütçe Uygulama Talimatı esas alınarak ilçe-merkez, il ve o ildeki hastane adı belirtilerek sevk yapılacaktır.

7.4. Üniversite hastanelerine sevk, Sağlık Bakanlığı hastanelerinden hastane adı belirtilerek doğrudan yapılabilecektir. SSK ile anlaşması olan üniversite hastanelerine doğrudan ve sevksiz başvuru yapılabilecektir.

7.5. Hastanın, sevk edildiği branş dışında muayene ve tedavisinin gerekmesi halinde aynı sevkle muayene ve tedavisi yapılacak, ayrıca sevk istenmeyecektir.

7.6. Hastalar, Sağlık Bakanlığı’ na bağlı sağlık tesisleri tarafından kullanılan istem formuyla talep edilen tetkiki/tahlili öncelikle Sağlık Bakanlığı tesislerinde yaptıracaktır. Ancak hasta istediği takdirde SSK ile sözleşmeli özel kurumlara da başvurarak ilave herhangi bir işleme gerek olmadan talep edilen tetkiki/tahlili yaptırabilecektir. Bu şekilde özel sağlık tesislerinde yaptırılan tetkik/tahlilin ücreti, talebi yapan sağlık tesisi tarafından düzenlenecek faturaya yansıtılmayacaktır.

7.7 Anlaşmalı özel kurumlarda yapılarak, talep eden sağlık tesisine getirilen tetkik/tahlil sonucunun kalite ve güvenirlik açısından yetersiz görülmesi halinde yetersiz görülme nedeni eski istem formu üzerinde açıklanmak suretiyle yeni bir istem formu düzenlenmeksizin, tetkiki yapan sözleşmeli kurum/kuruluş tarafından tetkik/tahlilin tekrarı ücretsiz olarak sağlanacaktır.

7.8. Hastanede yapılamayan ESWL, diyaliz, anjio, ERCP tanı ve tedavi işlemleri için sağlık kurulu raporu ile tedavinin gerekliliğinin belirlenmesi şartıyla, hasta bu hizmetleri SSK ile sözleşmeli özel kurumlardan alabilir. Hastalar, anlaşmalı bu merkezlere provizyon almak kaydıyla doğrudan müracaat edebilir.

8. İlaçların Temini
8.1.Bakanlığa ait sağlık tesislerinde (tek talimat uygulamasına geçilene kadar) SSK İlaç Listesi ve Talimatı’nda belirtilen kurallar ve ilaçlar doğrultusunda reçete tanzim edilir. Buna aykırı yazılan ilaç bedelleri SSK tarafından karşılanmaz.
8.2. Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerinde yapılacak tüm işlemlerde SSK’lı ve hak sahiplerinin yeni tip otokopili karne kullanımı zorunludur. SSK’lı hastalar tarafından kullanılan sağlık karneleri sadece ilaç ve malzeme yazımı amacıyla kullanılacaktır.

8.3. Sağlık Bakanlığı’ na bağlı yataklı sağlık tesislerinde yatarak tedavi gören sigortalı ve hak sahiplerinin ilaçları, ilgili Sağlık Bakanlığı hastanesince karşılanacaktır. Bu ilaçların yatışın yapıldığı Bakanlık yataklı sağlık tesisi eczanesinde bulunmaması halinde ilaçlar için düzenlenen reçeteye “hastane eczanesinde yoktur” kaşesi basılarak, SSK ile sözleşmeli eczaneden, sözleşmeli eczane bulunmaması halinde diğer eczanelerden SSK mevzuatı doğrultusunda temin edilecektir.
8.4. Hastane tarafından temin edilerek hastalara kullanılan ilaçlar, kamu kurumlarına serbest eczanelerde uygulanan indirim oranları yansıtılarak fatura edilecektir.
8.5. Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerine başvurup ayaktan sağlık hizmeti alan sigortalı ve hak sahiplerinin tedavileri için yazılmış olan ilaçlar, sözleşmeli eczanelerden, sözleşmeli eczane bulunmaması durumunda diğer eczanelerden SSK mevzuatı doğrultusunda temin edilecektir.
8.6. Uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalıklar için kullanılacak ilaçlar, bu tedavinin “Uzun Süreli Tedavi” olduğunun, reçeteyi düzenleyen hekim tarafından reçete üzerinde tedavi süresini ve ilacın dozunu belirtmesi kaydıyla (SSK İlaç Listesi ve Uygulama Talimatında belirtilen özel hükümler saklıdır) ve “SSK İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı” ekinde yer alan “Katkı Payı Alınmayacak İlaçlar Listesi”nde belirtilen hastalıklarda kullanılacak ilaçlar (SSK İlaç Listesi ve Uygulama Talimatında belirtilen özel hükümler saklıdır) Kurum mevzuatı çerçevesinde sözleşmeli eczanelerden temin edilecektir.
8.7. Sürekli ilaç kullanım ve ilaç muafiyet raporları, Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve SSK tarafından belirlenecek resmi ve özel hastanelerce verilecektir.
8.8. Reçetelerde doktor imza ve kaşesi dışında mühür ve onay işlemi yer almayacaktır.

9. Tıbbi Malzemelerin Temini
9.1. Hastaneler, yatarak tedavi gören hastalara, temin ettikleri iyileştirici nitelikte tıbbi sarf malzemelerini kullanacaklardır.SSK tarafından ihalesi yapılıp fiyatı belirlenen ve protokol ekindeki listede yer alan malzemeler ilgili firmadan talep edilecektir. Malzemeyi temin eden firma tarafından sözleşme esasları doğrultusunda fatura edilecektir.
Hastane tarafından temin edilerek kullanılan iyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemeleri varsa (BUT Ek 5/A) Bütçe Uygulama Talimatı fiyatları, yoksa Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan Protokol fiyatları çerçevesinde ödenecektir.

9.2. Hastane stoklarında mevcut olan tıbbi malzemeler ,ayaktan tedavi gören SSK’lı hastalara verilebilir.Verilen bu malzemeler, Bütçe Uygulama Talimatında yatan hastalara kullanılan malzemelerin fiyatlandırılması ile ilgili hükümler doğrultusunda fatura edilecektir.

9.3. İlgili mali yıl Bütçe Uygulama Talimatı EK-5/B listesinde yer alan malzemeler hiçbir şekilde hastalara aldırılamayacak ve fatura edilemeyecektir

9.4. SSK ile sözleşme yapmış olan üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde yatarak tedavi gören hastalara kullanılacak iyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemeleri yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde bu hastaneler tarafından temin edilir ve kullanılır.
9.5.Hastaneler tarafından temin edilemeyen, reçete edilerek sigortalılarca temin edilen ve kullanıldığı belgelenilen sarf malzemeleri, ortez ve protezler, SSK tarafından belirlenecek usuller doğrultusunda varsa Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü protokol fiyatlarını aşmayacak şekilde ödenir veya sigorta il/sigorta satın alma müdürlüklerince temin edilir.


9.6. Hastaneler tarafından temin edilemeyen ve sigortalılara iyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemeler, ortez ve protezler, SSK tarafından belirlenecek usuller doğrultusunda hasta tarafından veya sigorta il/sigorta satın alma müdürlüklerince temin edilir. Bu konularda yapılacak güncellemeler ve ihaleler SSK tarafından Sağlık Bakanlığı’na bildirilecektir.

10. Faturalandırma Ve Ödeme İşlemleri
10.1. Fatura Düzenlenmesi:
10.1.1. Faturalar İlgili mali yıl Bütçe Uygulama Talimatında yer alan hükümlere göre düzenlenecektir.
10.1.2. Birinci basamak sağlık tesislerince yapılan işlemlerin faturalamasında aşırı evrak tanzimini ve iş kaybını azaltmak için her hastanın adının, yapılan hizmetlerin ve tahakkuk miktarının liste halinde yer aldığı toplu ödeme belgeleri (icmal fatura) düzenlenebilir.
10.1.3. Ayaktan tedavisi yapılan hastaların faturalarına tanı veya ön tanı yazılacaktır. (1.7.2005’ten itibaren)
10.1.4.Sağlık tesisleri tarafından hastalara kullanılan ilaçlar ile protez, ortez ve diğer iyileştirici tıbbi malzemeler (Bütçe Uygulama Talimatı ekinde belirtilen basit sarf malzemeleri hariç) sağlık tesisi faturalarında dökümlü olarak, birim fiyatları belirtilmek suretiyle gösterilir.
10.2 Fatura Ekinde:
10.2.1. Sigortalılar ile bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları ile ana, babalarının :
İşverenlerce düzenlenecek vizite kağıdı veya sağlık belgesi,

10.2.2. SSK'dan gelir veya aylık alanlar ile bunların geçindirmekle yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve babaları ve hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş, çocuk, ana ve babalarının:
SSK tarafından düzenlenen sağlık karnesinin kimlik sayfası

10.2.3. İşsizlik ödeneği alan sigortalılarının:
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen ve vizite kağıdı yerine geçecek fotoğraflı, mühürlü ve imzalı “İşsizlik Ödeneği Kimlik ve Sağlık Belgesi”

10.2.4. Yurt dışı sigortalılarının:
İlgili sigorta müdürlüğünce düzenlenen onaylı sevk belgesi

10.2.5. İş kaybı tazminatı alan sigortalılar ile eş, çocuk, ana ve babalarının:
SSK tarafından düzenlenen sağlık karnesi, “İş Kaybı Tazminatı Kimlik ve Sağlık Kartı” Evrak suretleri veya fotokopileri veya bunların yerine geçmek üzere kontrol eden görevli tarafından tek nüsha olarak “asılları görülmüştür” şeklinde düzenlenerek onaylanmış matbu “onay formları” yer alacaktır.

10.2.6. Yatan hastalara ait faturaların ekinde ayrıca epikriz raporu yer alacaktır.

10.2.7. Fatura ekinde, Bütçe Uygulama Talimatı ve yukarıdaki belirlenen belgeler dışında başka bir evrak talep edilmeyecektir.
10.2.8.Faturalar sağlık tesisi tarafından hastanın kimlik bilgileri, kurumu, tedavinin başlama ve bitiş tarihleri belirtilmek suretiyle, her ayın ilk 10 (on) gününe kadar hastanın kurumuna gönderilecektir. Ayın ilk 10 (on) günü içerisinde hastanın kurumuna gönderilmeyen faturalar, gönderildiği aydan bir sonraki ayın ilk günü teslim edilmiş kabul edilerek ödeme işlemleri yapılır.
10.2.9. Bakanlık sağlık tesislerince düzenlenecek faturalar, kendileri ile ilgilendirilecek SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüklerince (Ek – 4) kabul edilecektir.
10.2.10.Yapılacak incelemelerde; konulan tanı ile uyumsuz muayene, tetkik, tahlil ve/veya tedavi işlemlerinin; abartılı ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve benzerlerinin; hastaya uygulanmamış işlemlerin fatura edildiğinin tespiti halinde, yasal işlemler yapılır, söz konusu işlemleri gerçekleştiren hekim ve gerekli denetimi yapmayan baştabipler idari, mali ve hukuki yönlerden şahsen sorumlu tutulur ve sorumlular hakkında gerekli idari, mali ve cezai işlemler yapılır.
10.3. Ödemeler:
10.3.1. Sağlık tesisleri tarafından her ayın ilk 10 (on) günü içinde SSK’na intikal ettirilen, ön incelemesi yapılmış veya yapılmamış fatura tutarları, en geç fatura tesliminden sonraki 60 (altmış) gün içinde ilgili sağlık kurum/ kuruluşu hesabına aktarılır.

10.3.2.Her inceleme dönemi için sağlık tesisi faturalarında öngörülen hata oranı miktarı, sonraki ödemelerde yasal düzenleme çerçevesinde mahsup edilir.
Protokolün uygulanmasının yukarıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilmesini teminen ilinizdeki Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluş baştabipliklerine ivedilikle tebligatın yapılması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2005, Lewis Media
Tüm hakları HAYAD a aittir.
HAYAD Theme by Soner Ekici