ENDİKASYON DIŞI İLAÇ BEDELİNİN ÖDENMESİ

Ev / Yargıtay Kararları / ENDİKASYON DIŞI İLAÇ BEDELİNİN ÖDENMESİ

ENDİKASYON DIŞI İLAÇ BEDELİNİN ÖDENMESİ

T.C. ANKARA 10. IS MAHKEMESI

Esas-Karar No: 2010/843 Esas – 2012/161

TÜRK MILLETI ADINA
T .C.
ANKARA
10. IS MAHKEMESI

GEREKÇELI KARAR
ESAS NO : 2010/843 Esas
KARAR NO : 2012/161
HAKIM :

KATIP :
DAVACI : ******* – TC 164***** ****** Kadiköy ISTANBUL
[VEKILI] : Av. HAKAN EREN – Eren Hukuk Bürosu Kasap Sk. No:10 Altinay Is
Merkezi K:5 Esentepe Sisli/ ISTANBUL
DAVALI : SOSYAL GÜVENLIK KURUMU BASKANLIGI – Sgk Il Müdürlügü Merkez/
SIVAS
[VEKILI] : Ziya Gökalp Cad. No:10 Kizilay Çankaya/ ANKARA
DAVA : Alacak
DAVA TARIHI : 07/09/2010
KARAR TARIHI : 29/03/2012
Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak davasinin yapilan açik
yargilamasinin sonunda,
GEREGI DÜSÜNÜLDÜ:

Davaci dilekçesinde 39 yil 11 ay ögretmenlik yaptiktan sonra 2008 yilinda
emekli oldugunu, göreve devam ederken 1992 yilinda meme kanseri teshisi
ile tedavi görmeye basladigini, kismen sagligina kavustugunu 15 yil sonra
2007 yilinda lenf modu metastasi ile karsilastigini, tedavi gördügünü,
2009 yilinda akciger metastasi ile karsilastigini, bu nedenle kemoterapi
aldigini ancak kullandigi ilaçlarin tedaviye cevap vermedigini, bunun
üzerine doktorunun “….400 mg” adli dünyada yeni kullanilan bu ilaci
önerdigini, söz konusu ilacin kalin bagirsak ve rektum kanseri disinda
bedellerinin Saglik Bakanliginca karsilanmadigini, bunun üzerine ilaci
kendi imkanlariyla aldigini, doktor tavsiyesiyle söz konusu ilaci
24/08/2009 tarihinden itibaren kullanmaya basladigini, 12 seans
kullandigini ve hastaligin vücudundan tamamen kayboldugunu, bu ilaç için
toplam 27.800,00 TL ödeme yaptigini, ilaç ve eczacilik genel müdürlügü
standart ilaç prosedürü uygulanmadigi gerekçesiyle söz konusu ilacin
kullanilmasina yönelik talebini red ettigini, Saglik Bakanligina yaptigi
basvuru neticesinde ilgili genel müdürlügün inceleme neticesinde
hastaligin sifa ile sonuçlanmasi üzerine 12/05/2010 tarihli yazi ile bu
ilacin tarafinca kullanilmasina izin verdigini, o günden sonra kullandigi
“…. 400 mg” ilaçlarinin bedelinin SGK tarafindan karsilandigini, dava
konusu meblagin bu izin öncesi kullandigi 12 kutu ilacin bedeline yönelik
oldugunu, ilaç bedeli olan 28.205,00 TL nin tahsilini talep etmistir.

Davali kurum vekili cevap dilekçesinde, dava konusu ilaç bedellerinin
davacinin hastaligi için hekimin uygun gördügü, ancak Saglik Bakanligi
tarafindan ilacin endikasyon disi kullanimi için izin verilmedigi döneme
ait oldugundan Saglik Bakanligindan görüs istendigini, alinan 15/10/2010
tarih ve 70106 sayili yazi ile ilacin kullaniminin uygun görüldügünün
hastanin doktoruna bildirildigini, 25/03/2010 tarih ve 27532 sayili resmi
gazetede yayimlanan 2010 yili SGK saglik uygulama tebligi ile kurumca
finansmani saglanan saglik hizmetlerinin usul ve esaslarinin
belirlendigini, buna göre bir ilacin Saglik Bakanligi tarafindan izin
verilmedikçe endikasyon disi olarak tedavide kullanilmasi halinde
bedelinin kurumca ödenmesinin mümkün olmadigini belirterek davanin reddini
talep etmistir.

Yapilan yargilama sonucunda , davaci *******’in 2008 yilinda
ögretmenlikten emekli oldugu, 1992 yilinda kendisine meme kanseri teshisi
konuldugu, hastaligin tedavisinde “…. 400 mg” adli ilacin
kullanildigi, söz konusu tedaviden olumlu sonuç aldigi,davacinin
doktorunun Subat 2010 tarihinde ilaç ve eczacilik genel müdürlügüne ilacin
kullanimi için talepte bulundugu ancak genel müdürlügün standart tedavi
seçenekleri tüketilmediginden söz konusu ilacin kullanimini uygun
görülmedigi ancak Mayis 2010 tarihinde söz konusu ilacin kullanimina onay
verdigi, söz konusu ilacin kullanimindan olumlu sonuç almasi hususuda
gözönüne alinarak, dosyamizda mevcut 10/01/2012 tarihli onkoloji uzmani
Dr.D. U.’nun raporu ile 11/10/2011 tarihli hesap raporu mahkememizce
uygun görülerek davacinin davasinin kabulü cihetine gidilmistir.

HÜKÜM:
Davacinin davasinin KABULÜ ile,
1-28.205,00 TL ilaç bedelinin 6/7/2010 tarihinden itibaren isleyecek yasal
faizi ile birlikte davalidan alinarak davaciya verilmesine,
2-Davaci vekili için 3.352,55 TL vekalet ücretinin davalidan alinarak
davaciya verilmesine,
3-Davali kurum harçtan muaf oldugundan harç alinmasina yer olmadigina,
karar kesinlestiginde ve talep halinde davaci tarafindan yatirilan 436,00
TL harcin davaciya iadesine,
4-Davaci tarafindan yapilan 447,10 TL yargilama giderinin davalidan
alinarak davaciya verilmesine,
Dair taraf vekillerinin yüzüne karsi tefhimden itibaren 8 gün içinde
temyizi kabil olmak üzere verilen karar açikça okunup usulen anlatildi.
29/03/2012

T.C.
YARGITAY
10.Hukuk Dairesi
Esas Karar
2012/15285 2012/21976
Y A R G I T A Y I L Â M I
Mahkemesi :Ankara 10. Is Mahkemesi
Tarihi :29.03.2012
No :843-161
Davaci : ******* adina Av. Hakan Eren
Davali :Sosyal Güvenlik Kurumu Baskanligi adina Av.
Dava, tedavide kullanilan ilaç bedelinin tahsili istemine iliskindir.
Mahkeme, ilâminda belirtildigi sekilde davanin kabulüne karar vermistir.
Hükmün, davali Kurum avukati tarafindan temyiz edilmesi üzerine, temyiz
isteginin süresinde oldugu anlasildiktan ve Tetkik Hâkimi Aydin Eser
tarafindan düzenlenen raporla dosyadaki kagitlar okunduktan sonra isin
geregi düsünüldü ve asagidaki karar tespit edildi.
Dosyadaki yazilara, hükmün Dairemizce de benimsenmis bulunan yasal ve
hukuksal gerekçeleriyle dayanagi maddî delillere ve özellikle bu
delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde
bulunmayan bütün temyiz itirazlarinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan
hükmün ONANMASINA , 15.11.2012 gününde oybirligiyle karar verildi.

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.

544429_10150693410631889_659241888_9318882_1672244245_nYener-Unver