Eğrisiyle Doğrusuyla Cinsel Tedaviler

Ev / Etkinlikler / Eğrisiyle Doğrusuyla Cinsel Tedaviler

Eğrisiyle Doğrusuyla Cinsel Tedaviler

http://www.cetadkongre2008.org/

21-23 Kasım 2008 tarihinde İstanbul’da Greenpark Oteli’nde yapılacak olan “Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VII. Ulusal Kongresi”nin ana teması “Eğrisiyle Doğrusuyla Cinsel Tedaviler” olarak seçilmiştir.

Değerli Katılımcılar;

Bu yıl 10. yıl. CETAD’ın kurulduğu 1998 yılından beri ülkemizde cinsellik alanında sürdürdüğü bilimsel ve mesleki etkinliklerin bir yenisini duyurmak istiyorum: Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VII. Ulusal Kongresi.

“Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VII. Ulusal Kongresi”nde de cinsellik alanında çalışanlar arasında eşgüdümü sağlamak, sağlık profesyonellerinin cinsel sorunlar ve tedavileri konusundaki bilgilerini yenilemek, yenilikleri aktarmak, bilgi alışverişine zemin hazırlamak, cinsel tedavilerin bilimsel standartlara ve etik kurallara uygun yapılmasını sağlamak ve toplumun cinsel eğitimine katkıda bulunmak amacıyla heyecan, coşku içinde aynı anlayışla kongre hazırlıklarını sürdürmekteyiz.

21-23 Kasım 2008 tarihinde İstanbul’da Greenpark Oteli’nde yapılacak olan “Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VII. Ulusal Kongresi”nin ana teması “Eğrisiyle Doğrusuyla Cinsel Tedaviler” olarak seçilmiştir. Meslektaşlarımızdan ve cinsellik alanında çalışan tüm profesyonellerden gelen talepleri de gözönünde tutarak ; bu kongremizde kurs ve çalışma gurupları gibi etkinliklerle mezuniyet sonrası eğitim ile cinsellik alanında ki tedavilerde son dönemde ki gelişmelere odaklanmak istiyoruz.

Psikiyatri, üroloji, jinekoloji, endokrinoloji, halk sağlığı, aile hekimliği gibi farklı tıbbi disiplinleri ve cinsel eğitim alanında çalışan hekim, psikolog, pedagog, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen ve hemşire gibi farklı profesyonelleri bir araya getirmeyi hedeflediğimiz bu kongrede, Türkiye’den cinsellik alanında etkinliklerini sürdüren çok sayıda dernek, vakıf, girişim ve sivil toplum örgütleri bu platformda zengin bir program hazırlamaktayız.

Kongre bilimsel olarak Dünya Cinsel Sağlık Birliği tarafından desteklendiği gibi, Sağlık Bakanlığı gibi kamu kurumlarının ilgili birimlerinin, İTO, TPD gibi hekim örgütlerinin, çok sayıda uzmanlık derneğinin, cinsellik alanında çalışan birçok sivil toplum örgütünün destek, katılım ve işbirliği de sağlanmıştır.

Kongre boyunca, cinsellik alanında etkinliklerini sürdüren dernek, vakıf ve kuruluşlar ile profesyonel kişi ya da kurumların biraraya gelmesini, cinsellik ve cinsel tedaviler alanındaki sorunları kendi perspektifleriyle ortaya koyarak çalışmalarını, etkinlik ve hizmetlerini tanıtmalarını, ayrıca ortak hedefler doğrultusunda yeni işbirliği olanaklarının yaratılmasını hedeflemekteyiz.

Kongrenin konferans ve panel oturumlarının, çalışma gruplarının, sözel ve poster bildirilerin sizlerin katkılarıyla zenginleşeceğine inanıyoruz.

Önerilerinizi ve kongreye katılmanızı bekliyoruz, kongrede görüşmek dileğiyle saygılar sunarım.

Doç. Dr. Cem İncesu
Kongre Başkanı

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.