BAĞ-KUR YARA BANTLARI

Ev / Basın Açıklamaları / BAĞ-KUR YARA BANTLARI

BAĞ-KUR YARA BANTLARI

 BAĞ-KUR YARA BANTLARI UYGULAMASI

2005 mali yılı bütçe uygulama talimatıyla bağlantılı olarak Bağ-Kur İl Müdürlüklerine yollanan 31/03/2005 tarihli Fiyat Tarifenizin 8.sayfasında dekübitis yara tedavilerinde kullanılan yara örtüleri başlıklı bölümde sağlık kurulu raporu, epikriz ve yara bilgi formunun yanı sıra “hastanın yaralarının mevcut durumunu ve hastanın kimliğini de belirtebilecek (boydan, yüzüyle birlikte yaralı bölgelerin renkli fotoğraflarının) temini ile işlem yapılması gerekliliği” ifade edilmektedir.

 Bu uygulamanız pek çok bakımdan başta T.C.Anayasası olmak üzere yasalara ve yönetmeliklere aykırı hükümler içermektedir.

1. 1Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. Maddesi “herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz” hükmünü içermektedir.

2. 01.06.2005 tarihinden itibaren uygulamaya giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 134. Maddesi yine aynı şekilde “özel hayatın gizliliğini ihlal edenlere 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılması” hükmünü getirmiştir. Aynı maddenin 2.fıkrası ise “kişilerin özel hayatlarına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa eden kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” demektedir.

3. Kişisel verilen kayıt edilmesi Madde 135 verilerin hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek ile ilgili Madde 136’da ise aynı şekilde kişiye ait bilgilerin 3.şahıslara verilmesi durumunda değişik cezalar verilmesini gündeme getirmektedir.
4. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 16. Maddesi, Türk Tabipleri Birliği tarafından yayımlanan ve “Hekimlik Mesleği Etiği Kuralları Yönetmeliği’nin” sır saklama yükümlülüğü ile ilgili Madde 9 ve rapor düzenlemeyle ilgili 32. Maddesi ile bu düzenleme aykırı hükümler içermektedir.

5. 01.08.1998 tarihinde yürürlüğe giren “Hasta Hakları Yönetmeliği” mahremiyeti saygı gösterilmesi Madde 21’in a ve b fıkraları ile aynı yönetmeliğin bilgilerin gizli tutulması ile ilgili Madde 23 gene düzenlemenize aykırı hükümler içermektedir.

Gelişmiş toplumlarda uzun süre yatalak olarak tedavi gören ve topluma maliyeti çok yüksek olan bu hastalıklarda hastanın mevcut psikolojisi de göz önüne alarak bu uygulamanın son derece sakıncalı olduğu inancındayız.

Sonuçta yukarıda başta anayasamız olmak üzere yasalar ve yönetmeliklere aykırı olan hastaya ait bilgilerin bir başkasına duyurulmayacağı hükmüne ters düşen bu uygulamanın bir an önce yürürlükten kaldırılmasını dilemekteyiz.

Yara Derneği – Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği
28 Temmuz 2005

 

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.