Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastane

Ev / Basın Açıklamaları / Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastane

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastane

“Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde hastalara uygulanan kötü muameleyi
kınıyoruz ve acil reform talep ediyoruz!”

Biz aşağıda imzası bulunan sivil toplum kuruluşları olarak geçtiğimiz günlerde  Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde yapılan bir haber çalışması sonunda belgelenen, hastalara yönelik kötü muamele, fiziksel ve psikolojik şiddet içeren görüntüleri üzüntüyle izledik. Bu olayların, insanların psikolojik sorunları nedeniyle başvurdukları bir kurumda yaşanması özellikle endişe vericidir. Tedavi kurumlarında yaşanan bu olaylar ruh sağlığı hizmetlerinin yetersiz olduğunu ve insani olmadığını gösteren gerçeklerdir. Biz bunun münferit bir olay olmadığını ve ruh sağlığı hastanelerinde yaygın insan hakları ihlallerinin yaşandığını biliyoruz ve yaşanan olayların ruh sağlığı sisteminin eksikliklerinden ve kapalı bir yapıya dayalı olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Adana’daki hastalara yönelik bu kötü muameleyi kınıyoruz ve Sağlık Bakanlığı’nı bu tür olayların yaşanmaması için acilen kalıcı önlemler almaya davet ediyoruz. Bu tür olayların önlenebilmesi ve gerekli cezai yaptırımların hayata geçirilmesi için aşağıdaki değişiklikleri talep ediyor ve bu değişikliklerin hayata geçirilmesi için her türlü işbirliğine açık olduğumuzu beyan ediyoruz:

 Ruh sağlığı sisteminde hastaneler içinde ve dışında yaygın, çağdaş ve insan haklarını gözeten bir örgütlenmeye gidilmesi
 Hastaların bireysel hak ve özgürlüklerini gözeten bir ruh sağlığı yasasının yürürlüğe girmesi
 Bu tür kurumların kapalı ve gözlerden uzak yerler olmaktan çıkarılıp, hastaların dışarıyla bağlantılarının güçlendirilmesi
 Sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bağımsız izleme-denetleme kurullarının oluşturulması
 Kişilerin özgürlüklerinden yoksun bırakıldıkları gözaltı merkezleri, cezaevleri, hastaneler, çocuk bakımevleri, ıslahevleri, psikiyatri/ruh sağlığı merkezleri, göçmen veya sığınmacı merkezleri gibi her türlü özel veya kamusal yerlerin bağımsız ulusal ve uluslararası organlar tarafından düzenli ziyaretler yoluyla denetimini öngören Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmeye Seçmeli Ek Protokol’ün onaylanıp yürürlüğe konması
 Hastane çalışanlarına yönelik insan hakları ve meslek etiği eğitimlerinin düzenlenmesi
Mevcut tedavi kurumlarındaki fiziki yapının değişmesi 26.02.2007

Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi

Destekleyen Kuruluşlar

Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi,Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu,Türkiye Sakatlar Derneği Genel Merkezi,Türkiye Engelliler Konfederasyonu,İnsan Hakları Gündemi Derneği,Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği,Öğretilebilir Çocukları Koruma Derneği,Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği,Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği,Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği,Sağlık Hakkı Hareketi Derneği,Hasta Hakları Platformu,Tüberküloz Danışma ve Dayanışma Derneği,Özgür Haber

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.