5. Sağlık Zirvesi Hasta Hakları ve Hasta Güvenliği

Ev / Etkinlikler / 5. Sağlık Zirvesi Hasta Hakları ve Hasta Güvenliği

5. Sağlık Zirvesi Hasta Hakları ve Hasta Güvenliği

V. SAĞLIK ZİRVESİ HASTA HAKLARI VE HASTA GÜVENLİĞİ
2005 – Ankara

Tarih & Yer
2005 yılı sonu Ankara

Düzenleyen Kuruluş
Sağlıkta Umut Vakfı – SUVAK

Amaç
Sağlık Bakanlığı’nın hasta haklarını korunmak ve hastanelerde yaşanan sorunları önlemek amacıyla çıkardığı hasta hakları yönergesi doğrultusunda bu alandaki çalışmaları tartışmak, sağlık hizmeti veren ve bu hizmeti alanları hasta hakları konusunda bilgilendirerek toplum sağlık bilincini yükseltmek

Katılımcılar
Sağlık Bakanlığı yetkilileri, konunun uzmanları, hekimler, sağlık çalışanları ve kurumları, yöneticiler, yargı temsilcileri, hasta ve hasta yakınları, konuya ilgi duyan tüm katılımcılar

Katılım Şartları
Toplantı ilgi duyan herkese açık olup, katılım ücretsizdir.

Konu Başlıkları
Hastalık, hasta hakkı ve güvenliği kavramları
Hasta hakları ihlalleri ve nedenleri
Tıbbi müdahalede hastanın rızası
Hasta hakkı ve güvenliğinde eczacılık ve eczacılık bilgileri
İlaca ulaşım
Hasta haklarında ucuz ilaç sorunu
Özel sağlık kurumlarında hasta hakları
Hekimin hukuki sorumluluğu
Hasta sağlık çalışanı ilişkileri
Hemşirilerin görev yetki ve sorumlulukları
Hasta memnuniyeti
Bakanlık ve sağlık kuruluşları hasta hakları kurul ve birimleri
Hasta merkezli sağlık hizmeti
Personel, hasta ve hasta yakınlarının hasta hakları ve güvenliği konusunda eğitimi

Kısa Senaryo Yarışması
Hasta hakları ve güvenliği konusuna kamuoyunun dikkatini çekmek ve kamuoyunun bu konuda biliçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla ödüllü kısa senaryo yarışması düzenlenecektir.

Hasta hakları ve güvenliği konusunda en dikkat çekici kısa senaryoya 3.000 USD ödül verilecektir. Diğer iki en iyi senaryoya da 1.000 USD mansiyon ödülü verilecektir.

Yarışma Şartları
Yarışma herkese açıktır. Yarışmada yaş sınırı yoktur. Yarışmaya katılacak eserler Türkçe olmalı ve kısa film öykü senaryosu formatında maksimum 10 sayfa olarak yazılmalıdır.

Yarışmaya katılacak senaryoların üzerine isim kesinlikle yazılmamalı sadece rumuz kullanılmalıdır. Yarışmacılar üzerinde rumuzlarının olduğu ayrı bir zarfa ad, soyad, iletişim bilgileri (telefon, faks, email) ve kısa özgeçmişlerini yazarak göndermelidirler.

Yarışma Komitesi ödül kazanan eserleri kültürel ve eğitsel amaçlarla her yerde ve her zaman işleyebilir. Yarışmaya gönderilen yapıtların, yarışmacı adı konularak ve ticari amaç gözetmeksizin çoğaltılması, basılı, yazılı, elektronik iletişim ortamlarında yer alması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Ödül alan eserlerin uyarlama olduğunun anlaşılması durumunda ödül geri alınır. Senaryonun daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir.

Yarışma ile ilgili tüm eserler organizasyon sekretaryası SymCon Ankara şube ofisine 10 kopya olarak gönderilmelidir.

Adres: SymCon Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.
Cinnah Cad. Yeşilyurt Sok. No:1 / 10 Çankaya / Ankara

Etkinlikler İçin Yarışma Takvimi
Katılım Tarihi: Mart – Ekim 2005
Sonuçların Açıklanması: Ekim 2005 sonu
Ödül Günü: Toplantı günü

Juri Üyeleri
Sibel Güneş, NTV
Gülay Demirtaş, CNN Türk
Nevval Sevindi, Zaman Gazetesi
Prof. Dr. Metin Çakmakçı, Acıbadem Sağlık Grubu
Prof. Dr. Zeki Karagülle, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, SUVAK

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.