26 Ekim Türkiye Hasta Hakları Günü Bilimsel Etkinliği

Ev / Gazete Haberleri / 26 Ekim Türkiye Hasta Hakları Günü Bilimsel Etkinliği

26 Ekim Türkiye Hasta Hakları Günü Bilimsel Etkinliği

Tarafından
Içinde Gazete Haberleri

26 EKİM TÜRKİYE HASTA HAKLARI GÜNÜ BİLİMSEL ETKİNLİĞİ
Dr. Ali AÇIKGÖZ yazdı
İstanbul Tbip Odası Sitesi
Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Biyoetik Derneği, Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD), Ankara Hasta Hakları Gönüllüleri Grubu tarafından düzenlenen Türkiye Hasta Hakları Günü Bilimsel Etkinliği, Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi Yeşil Salon’da 26 Ekim 2002 Cumartesi günü yapıldı.
Açılış konuşması HAYAD Genel Başkanı Leyla Ezgi tarafından yapıldıktan sonra, Türkiye Biyoetik Derneği Genel Sekreteri Dr. Selim Kadıoğlu Malpraktis yasa tasarısını eleştirerek hasta, hasta yakınları ve hekimler gibi tüm tarafların bu yasadan olumsuz yönde etkileneceğini ifade etti. Ayrıca çok yakın bir zamanda Biyoetik derneğinin www.biyoetik.org.tr adresinde etik konusundaki etkinlik, haber ve duyuruların izlenebileceğini bildirdi.
Ankara Hasta Hakları Gönüllüleri Grubu Üyesi Doç.Dr. Hülya Uçar grubun amacı, üyeleri ve çalışmalarından söz etti.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD’dan emekli olan sayın hocamız Prof.Dr. Abidin Kumbasar konuşmasına “İnsan her şeyin ölçüsüdür” sözüyle başlayıp, hekimlik yaşamından örneklerle insan sağlığının önemine değindiği konuşmasını “Hiçbir haksızlık küçük, hiçbir insan önemsiz değildir” sözüyle bitir
Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ahmet Göğüş, Malpraktis Yasa
Tasarısının konuyla ilgili bütün tarafların (hasta, hasta yakınları, hekimler, hukukçular vd.) katılımıyla hazırlanması gerektiğini söyleyerek tasarının hazırlanış şeklini eleştirdi. HAYAD Geleneksel Hizmet Plaketlerinin Sunulması Dr. Mustafa Sütlaş yönetiminde yapıldı. Sağlık Kurumu alanında toplumu kas hastalıkları konusunda bilinçlendirme çabaları nedeniyle Kas Hastalıkları Derneği’ne, sağlık çalışanları alanında hasta hakları konusundaki yoğun çabaları nedeniyle Karadeniz TÜTF Göğüs Hastalıkları AD’dan Prof.Dr. Tevfik Özlü’ye, Hasta Okulu konusundaki çabaları nedeniyle İstanbul ÜTF Göğüs Hastalıkları AD’na, Hukuk alanında Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’ne, Basın alanında sağlığa yaklaşımı nedeniyle CNN Türk’ten Gülay Demirtaş’a teşekkür edilerek plaketler verildi.
Yargıtay Onursal Üyesi Çetin Aşçıoğlu, “Malpraktis ve Hekim Sorumluluğu” başlıklı
konuşmasında, Malpraktis yerine “kusur” kelimesinin kullanılması gerektiğini vurgulayarak, kusurun hukuki boyutundan söz etti. Kusur oranlarının belirlenmesinde bilimsel veya hukuksal temele dayandırılmadığını, bilirkişilerin verdikleri raporun sonucuna göre yargıcın karara vardığını ve hukuk kurallarının uygulanmadığını vurguladı. Öğleden sonra yapılan “Tüm Boyutlarıyla Tıpta Malpraktis” konulu panel Ankara ÜTF Adli Tıp AD Başkanı Prof.Dr. Hamit Hancı yönetiminde, son günlerde televizyonlarda görmeye alıştığımız oturumlardan çok daha ilginç ve keyifliydi. Konuşmacılardan Dr. Füsun Sayek (TTB Genel Başkanı), zorunlu sigortalamaya karşı çıkarak, sağlık sisteminde iyileştirmeler yapılması gerektiğini, zorunlu sigorta için ayrılacak payın, sistemin iyileştirilmesinde kullanılması
gerektiğini, hekimlerin tam gün çalışmasının önemini vurguladı. Zorunlu sigortayı olumlu bulduğunu söyleyen Av. Özdemir Özok (TBB Genel Başkanı), 500 milyar liralık tazminata karar verilen bir davayı örneklendirerek zorunlu sigortalılığı savundu. Doç.Dr. Hülya Uçar (H.Ü.H.Y.O. Öğr. Üyesi), hemşirelerin görevlerinin öneminden söz ettiği konuşmasında, tasarının hemşirelere yeni ve değişik görevler yüklediğini belirtti. Dr. Ümit Giray (Sağlık Bakanlığı AB Koordinasyon Daire Başkanı) tasarının % 90’ında emeği olduğunu ifade ederek tasarıya sahip çıkan iki konuşmacıdan biri oldu. Ayrıca 330.000 sağlık çalışanının kişi başına aylık sigorta ücretinin 2,5 milyon lira gibi çok küçük rakamlarla, hatta çalışanların kendi kuracakları sigorta şirketiyle bunu 2 milyon liraya çekebileceğini belirtirken, sanırım sigorta şirketlerinin kar etmek zorunda olan birer ticari kuruluş değil, zararları hazinece karşılanan kamu kuruluşları olduğunu düşünüyordu. Eğer böyle değilse, ABD’de sigorta şirketlerinin topladıkları primlerin % 60 kadarını avukatlara verdiğini, ödenen tazminat miktarlarının oldukça yüksek (kişi başına 1-30 milyon dolar arasında) olduğunu bilmiyordu. Ya da en azından Av. Özdemir Özok’un verdiği 500 milyar liralık tazminat kararı örneğini duymamış olmalıydı veya bu hesapla bir yılda toplanan primin ancak 10 hastaya yetebileceğini hesaplayamamıştı.
Çok hararetli bir tartışma bölümünün yaşandığı oturumda, soru soran katılımcılar sorularını romen rakamlarıyla kısımlara, alfabenin neredeyse tüm harflerini kullanarak bölümlere, arap rakamlarıyla da alt bölümlere ayırdıkları tek soru haklarını kullanmaya kalkışınca, Prof. Dr. Hamit Hancı’nın esprili müdaheleleri olmasaydı, salonun sıcaklığının da etkisiyle şu anda hasta hakları savunucularının en azından bir kısmı için ileride yapılacak etkinliklerde saygı duruşunda
bulunmak zorunda kalabilirdiniz!
Istanbul Ü. Adli Tıp Enstitüsü’nden Av. Tunç Demircan’ın tasarı hakkındaki görüşlerini belirttiği toplantının “Farklı Açılardan Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanunu Tasarısı” konulu Forum bölümünün Moderatörü Dr. Mustafa Sütlaş ve Dr. Nüket Örnek Büken (Türkiye Biyoetik Derneği), Dr. Müge Yetener (Ankara Tabip Odası Temsilcisi), Sibel Güneş (Sağlık Muhabirleri Derneği Genel Başkanı), Oğuz Engiz (Özel Sağlık Kuruluşları Temsilcisi), Av. Tunç Demircan (HAYAD Temsilcisi) Hasan Altaner (Güneş Sigorta Şirketi), Dr. İsmail Hakkı Tombul’un (Sağ. ve Sos. Hiz. Em. Sen. Başkanı) katılımlarıyla bu güzel etkinlik son buldu.

Son Mesajlar

Bir Yorum Yaz

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.