2008-2011 Faaliye Raporu

Ev / Duyuru & Haberler / 2008-2011 Faaliye Raporu

2008-2011 Faaliye Raporu

Tarafından
Içinde Duyuru & Haberler
EĞİTİM ETKİNLİKLERİ Derneğimiz amacına daha iyi gerçekleştirebilmek için zaman zaman üniversite, sivil toplum örgütü gibi kurumların yapmış oldukları seminerler, konferanslara katılmakta, bilgilenmekte ve bilgi aktarmaktadır. Bu kapsamda: KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR
 • 25–27.8.2008 Kişisel Sağlık verilerin Güvenliği ve Mahremiyet Çalıştayı (Ankara-Kızılcahamam)
 • 13.10.2008 Tabip Odası Çalıştayı hekime yönelik şiddet İstanbul
 • 14 Kasım 2008 Aydınlatılmış Rıza(Onam) Sempozyumu (Konya)
 • 6.11.2008 Riskli Hastalarda Aydınlatılmış Onam       (Bursa)12 Kasım 2008- Konya Aydınlatılmış Rıza (Onam) Sempozyumu
 • 13–15.11.2008 V. Tıp Etiği Kongresi. TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı (Ankara)
 • 24-25 Ocak 2009 Sağlık Hukuk Komisyonu Bursa Barosu
 • 5.5.2009 Güncel Sağlık Hukuku Ve Etiği Sorunları Sempozyumu
 • 27 Mayıs 2009 İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Komisyonunca düzenlenen panelde “Borçlar Kanunu Tasarısının Tazminat Hukuku ve Malpraktis Davalarına Etkileri” konusu tartışıldı.
 • 29 Mayıs 2010 5. Özürlüler Vakfı Kongre ve Sosyal Etkinlikleri
 • 12.12.2009-       Yargıtay Kararları’nda; Kusurlu Davranış Nedeniyle Özürlü Doğan Çocuğun Yaşamsal Giderlerinin Karşılanması Sorunu”
 • 13–14 Mart 2010 Klinik Araştırmalar Derneği Klinik Araştırmalar Mevzuatı Sempozyumu Mevzuat ve Temel Etik İlkeler Açısından “Hasta Sahibi” Ve “Hasta Yakını” Kavramlarının Değerlendirilmesi”
 • 14 Mayıs 2010 · Hasta Özerkliği Sempozyumu Konya (Yargı kararlarında Hasta Özerkliği)
 • 18 Mayıs 2010 Edirne hemşirelik haftası nedeniyle kamu hastaneleri kanunu
 • 29 Mayıs 2010 Özürlüler Kongresinde Hasta Hakları oturumu
 • 3 Ekim 2010 -10. Türkiye Eczacılık Kongresi, Türk Eczacıları Birliği, Ankara Eczacı Odası, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği ev sahipliğinde 30 Eylül–3 Ekim 2010 tarihleri arasında “Gelecek” temasıyla Ankara’da yapıldı.
 • 29 Eylül 2010 -TIP ve SAĞLIK HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Adli Bilimciler Derneği
 • 10-2010 Medical Park Samsun Tıp ve Sağlık Hukuku Sertifika Proğramı
 • 14–17 Ekim 2010 tarihlerinde İzmir’de yapılan 9. Adli Bilimler Kongresi’nde
 • 25–26 Kasım 2010 VI Tıp Etiği Kongresi Biyoetikte Yeni Ufuklar
 • 8 Ocak 2011- Tıp Hukuku Günleri “Tıbbi Uygulama Hataları” Av. Dr. Hasan Çankaya anısına. TTB ve İstanbul Barosu ile birlikte
 • 16–17 Nisan 4.Onkoloji Günleri ‘’Sivil Toplum Açısından Hasta Hakları’’ Ankara
 • 20-24 Nisan 2011 Sağlıkta Ortak çözüm toplantıları
 • 28–30 Nisan 2011- Trabzon Adli Bilimler Sempozyumu ‘’Adli Bilimlerde Bilirkişilik’’
 • 11.Mayıs 2011 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu Ebelik Bölümü ‘’ Üreme Sağlığı Hizmetlerinde Hasta Hakları ve Etik ‘’ üzerine konferans düzenlendi.
 • 13 – 14 Mayıs 2011 Hasta – Sağlık Çalışanı İlişkisinde Güncel Konular Konya
DESTEKLEDİKLERİMİZ
 • 24.5.2008 Konrad Otel de Kızılay Derneği basın açıklaması kan bağısı İLE İLGİLİ
 • İstanbul Tabip Odası Etik Kurulu [2010-2012]
 • Herkese sağlık güvenli gelecek platformu
SAĞLIK HARCAMA İSTATİSTİKLERİ 2004–2007 YILI SONUÇLARI 225.3.2010 Kamu Harcamalarını İzleme Platformu
 • Pozitif Yaşam Derneği 1 Aralık Dünya AİDS Günü etkinliği çerçevesinde ön yargı balonları uçtu etkinliği
 • Çok Ses Tek Yürek mitingi Basın Açıklaması
 • Hekime Şiddete Yönelik toplantıları
 • 6.şubat 2011 İstanbul’un Hekimleri buluşuyor.
EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
 • BARO STAJ EGITIM MERKEZI * SAGLIK HUKUKU DERSLERI
 • Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim Ve Geliştirme Merkezi (ASEGEM) Sağlık Hukuku Sertifika programı 2 mart 2010 başladı. 9 hafta surdu
YAZILI BASIN Tempo Dergisi 4.6.2009- Referans Gazetesi( tamgün yasası ) Paramedikal Dergisinden (hasta hekim haklarıyla ) Mayıs 2009 Güncel Hukuk 27.07.2009 Referans Gazetesi 26 Ekim 2009Newsweek Türkiye Dergisi 26 Ekim 2009 evrensel gazetesi hayat tv 8.12.2009 Cumhuriyet eczacıların eylemi görüş aldı. Haberturk Daily Newspaper Office: 00 90 212 313 67 17 pinartarcan@gmail.com 24.9.2009 ötenazi GÖRSEL MEDYA 28.6.2008 Kanaltürk Haber Programı 2008 ilaç protokolü sıkıntısı hastalar ceplerinden para ödeyerek ilaç almak zorunda kalabilirler 30.7.2008 24 TV Remziye Demirkol haber programı İzmir’de katarakt ameliyatı yerine rahmi alınan hasta hukuki süreç ve hekimin özen borcu. Telefonla görüş bildirdik. 14.10 2008 Ankara’da bir jinekolog hastaya başının neden bağladığını sormuş bununla ilgili yorum 18.11.2008 NTV yakın Plan Celal Pir, Hakan Hakeri, Hekim Hakları Derneği Başkanı, aydınlamayla ilgili Yargıtay kararı 18.11.2008 ATV haberler Yargıtay kararı 16.12.2008 Kanaltürk Parantez Programı telefonla katıldık. 16.12 2008 Kanal1 Bakış Programı 15.1.2009 Hayat TV Ekmek ve Gül (Hasta Hakları) 13.2.2009 Skyturk (10 günlük muayene süreleri) Hayat TV 28.5.2009 NTV Yakın Plan (tam gün yasası) 28.5.2009 NTV Radyo (tam gün yasası) 12.6.2009 Skyturk (tam gün yasası) 17.6.2009 CNN Türk tam gün yasası saat 14 30 da aynı konu tempo TV 24.3.2010 doktorum programı kanal D CNN Türk tel bağlantısı eczacıların eylemi 3 Aralık olabilir 15–6–2010 NTV radyo halkın sesi parmağı kesilen çocuk hasta ne hastane dolaşıyor 7.7.2010- Habertürk Özlem Yıldız hekim hataları—–Show TV 2010 Kasım Halkın sesi 26 Ekim 2010 Show TV Ayşe Özgün 30.4.2011           Fox Tv Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Loreal Paris Miss Turkey Güzellik Yarışması için her güzel bir sivil toplum örgütünün çalışma konusunu gündeme getirecek 30 saniyelik bir film içinde yer alacaktır. Filmlerin prodüksiyonun için metin hazırlandı. KİTAP Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Tolga Güven’in çevirisi ve Roche Müstahzarları San. A.Ş. Sponsorluğunda Biyoetiğin Temelleri adlı Kitap Çevirisi gerçekleştirildi ROBERT M. VEATCH Kennedy Etik Enstitüsü Georgetown Üniversitesi Çeviren: Öğretim Görevlisi Dr. Tolga GÜVEN Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Çeviri Editörü: Prof. Dr. Şefik GÖRKEY Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı HASTA HAKLARI KURULLARI Ayvalık Devlet Hastanesi ‘nde Hasta Hakları Kuruluna katılım devam etmektedir. HASTA HAKLARI GÜNÜ 2009 ETKİNLİKLERİ Sosyal Güvenlik Sistemi ve Hasta Hakları Paneli Bu yıl sekizincisi yapılan 26 Ekim Hasta Hakları Günü nedeniyle, dört dalda teşekkür plaketleri, 23 Ekim 2009 tarihinde İstanbul Tabip Odasında Sosyal Güvenlik Sistemi ve Hasta Hakları Paneli toplantısında verilmiştir. Hasta Hakları Hizmet Plaketlerini verecek olan jüride bu yıl HAYAD Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Ezgi, HAYAD Yönetim Kurulu Üyeleri yer almıştır. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda bu seneki plaketleri; Hasta veya Yakını Dalında; (Serebral Palsili – Beyin Felçli Çocuklar Derneği) SERÇEV adına Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Altan ERKEKLİ, Medya Çalışanı veya Kurumu Dalında; Sn. Ali TEZEL, Hukuk Mensubu veya Kurumu Dalında; Pozitif Yaşam Derneği (PYD) Hukuk Poliklinikleri Projesi, JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ http://www.engellerikaldir.com/ Engelleri Kaldır Hareketi adına Kurucu Başkanı Sn. Rodin Alper BİNGÖL’e verilmiştir. 26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ SEMPOZYUM ETKİNLİĞİ “26 Ekim HASTA HAKLARI GÜNÜ” nedeniyle “Sosyal Güvenlik Sistemi ve Hasta Hakları”nın ele alındığı İstanbul Tabip Odası Dt Sevinç Özgüner Salonunda 24 Ekim 2009 günü sempozyum gerçekleştirilmiştir. HAYAD Yönetim Kurulu Başkanı Leyla EZGİ ve Türkiye Biyoetik Derneği’ni Temsilen ……. Açılış konuşmalarından sonra ‘’Sosyal Güvenlik Sistemi ve Hasta Hakları Paneli ‘’Moderatör Av. Ümit ERDEM Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği Başkan Yardımcısı ,Dr. Hasan GÜNAYDIN S.G.K. Sağlıktan Sorumlu İl Müdür Yardımcısı, Ali TEZEL Sosyal Güvenlik Uzmanı, Gazeteci-Yazar Dr. Süheyla AĞKOÇ İ.T.O. Sağlık Politikaları Komisyonu Başkanı katılımıyla gerçekleşti. İNTERNET
 • web sayfasına gelen şikayetlerden toplumun bütününü ilgilendirenler metin sahiplerinden izin alınarak, hastane ve kişi isimleri çıkartılarak www.hayad.org.tr sayfasına eklenerek ilgililerin dikkati çekilmeye çalışılmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
 • Web sayfası e-mail adresine yüzlerce başvuru ve şikâyet yazısı gelmiş, gelen yazılara mümkün olduğunca kısa sürede cevap verilmektedir.
 • Telefonla derneğimizi arayan veya görüşmek isteyenlere neler yapabilecekleri hakkında bilgi aktarılmaktadır.
 • Ekli internet adreslerinde dernek ve toplantı ilanları ile ilgili yazılar yer almaktadır.
23.10.2009 http://www.besiktas.bel.tr/t/15/newsDetail.jsp?n=23003 5.12.2010 http://www.sagligimicinhersey.com/SizinKoseniz_iyilesme_Detay_52_Tedavileri_Surerken_Isten_Cikartilan_Hastalarin_Haklari.html 7.11.2011 http://www.sagligimicinhersey.com/SizinKoseniz_iyilesme_Detay_49_Pankreas_Kanseri_Olunca_Isten_Atildi.html http://pozitifyasam.org/tr/haberler/293 http://www.acibadem.edu.tr/asegem/Saglik_Hukuku.htm http://www.istabip.org.tr/dosyalar/thkp.pdf http://www.konyasm.gov.tr/hbrc/detay.asp?sn=543 http://www.konyasm.gov.tr/hbrc/detay.asp?sn=543 http://www.ozurlulerkongresi.org/program29.htm http://www.kulone.com/TR/Event/2084589-Hasta-Sa%C4%9Fl%C4%B1k-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1-%C4%B0li%C5%9Fkisinde-G%C3%BCncel-Konular-Sempozyumu http://www.trabzonadlibilimlersempozyumu.org/prog.htm http://www.gencbaro.org/tibbi-uygulama-hatalarinin-sorumluluk-ve-finansal-boyutu-konferansi-8-ocak/ http://www.sagliginsesi.com/news_detail.php?id=3053 http://www.saglikyayincilik.com.tr/hbrkose/arsivdty.asp?hbrid=2797&ayil=2008 http://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-turkiyede-hasta-haklari-orgutlerinin-on-yili-55067.html http://www.kadinlarkulubu.com/showthread.php?t=325116 http://www.drtus.com/yeni/m/anasayfa.php?sayfa=forumlar&islem=konuoku&cat_id=18&forum_id=74&topic_id=31558
Son Mesajlar

Bir Yorum Yaz

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.

Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu